Δωρεάν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Franchise Management

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 22

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) εμφανίζει πλέον σημεία ανάκαμψης και “ωριμότητας,” μετά από 30 έτη παρουσία στην Ελλάδα. Έτσι, η κερδοφόρα λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης προαπαιτεί Στελέχη και Επενδυτές (Δικαιοδόχους) ικανούς ως προς τη διαχείριση των διάχυτων πληροφοριών και την αυστηρή εφαρμογή του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πλάνου που επιβάλλει ο Δικαιοπάροχος.

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ!

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης έχοντας γνώση τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης των Στελεχών Διοίκησης στον κλάδο της Δικαιόχρησης, σας καλούν να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα International Certificate in Franchise Management.

Το Franchising αποτελεί μια δυναμική εμπορική στρατηγική που εξασφαλίζει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης.

Πλεονεκτήματα:

  • Παρακολούθηση μέσω τηλεκατάρτισης.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης 400 ωρών.
  • Πιστοποίηση Vellum International Certificate in Franchise Management.
  • Μοριοδότηση για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 20/08/2021

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων: freestudies.gr

E-mail επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού