Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 189

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αναγνωρίζοντας τη σημασία εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει το «Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που σκοπό έχει την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη σύνδεση επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, την ενημέρωση τους για το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας, στην επαγγελματική κατάρτιση και την πληροφόρηση τους για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Πλεονεκτήματα

  • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης 400 ωρών.
  • Μοριοδότηση στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ.

Ημερομηνίες έναρξης: 20/08/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894, Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 9:00-17:00.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων:  freestudies.gr

Μενού