Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στη Διαπολιστισμική Εκπαίδευση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 84

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα  στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών.
Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ!

Στην προνομιακή τιμή των 150 ευρώ! – Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό Θέσεων!

Ημερομηνία Έναρξη 15 Νοεμβρίου!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά τόσο αδιόριστους όσο και διορισμένους (αναπληρωτές ή μόνιμους) εκπαιδευτικούς. Από τη μια, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επωφεληθούν από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το πρόγραμμα καθώς και την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση (ν.4589/2019) για βελτίωση της θέσης τους στον πίνακα κατάταξης. Από την άλλη, οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα του προγράμματος, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στις τυπικές τάξεις ή στις τάξεις υποδοχής των σχολείων τους. Επιπροσθέτως, αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), προσφυγικές δομές ή σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα αφορά Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε δομές εκτός Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες που διέπουν τη διαπολιτισμικότητα, ως ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.
 • Εκτιμούν τις ανάγκες του κάθε μαθητή, σύμφωνα με το πολιτισμικό του υπόβαθρο (έθιμα, αξίες, θρησκεία).
 • Υιοθετούν τις αρχές της συμπερίληψης στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια τάξη, η οποία απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
 • Προσδιορίζουν τις βασικές συνιστώσες διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική τάξη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης.
 • Εξειδικευτούν στις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής και των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
 • Εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων και του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
 • Χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία, ψηφιακούς πόρους και νέες τεχνολογίες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Σχεδιάζουν και οργανώνουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλίες σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Μοριοδότηση Προγράμματος:
 • 1 μόριo στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System)
Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στον τηλεφωνικό αριθμό: 2107101894.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Προηγούμενο άρθρο
«Παγώνει» η εκτιμώμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης – Διάθεση από την Παρασκευή
Μενού