Εννεάμηνο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον», από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 1K

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον», διάρκειας 450 ωρών.

Προνομιακή τιμή 150€ – Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων!

Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ!
Σκοπός και Στόχοι του προγράμματος: 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της προσφοράς συνδυαστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας ακαδημαϊκών φορέων σε 2 γνωστικά πεδία αιχμής, της ειδικής αγωγής και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και φροντίδα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με έμφαση στην αξιολόγηση, διάγνωση, και παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρίες με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών.

Μέθοδος Διδασκαλίας: 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning) το οποίο περιλαμβάνει:

  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
  • Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών) ή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από  ενεργή συμμετοχή εκπαιδευόμενων και διδασκόντων.
Μοριοδότηση Εννεάμηνων Προγραμμάτων:

– Μοριοδότηση για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

– Μοριοδότηση για την κρίση των στελεχών στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

– Πιστώνει 22,5 ECVET (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης).

–  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ.

Στο τέλος λαμβάνετε πιστοποιητικό επιμόρφωσης το οποίο μοριοδοτεί για προσλήψεις – διορισμούς.

Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στον τηλεφωνικό αριθμό: 2107101894.

Μενού