Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ασφάλεια Δεδομένων & Δικτύου!

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 1K

Η Ασφάλεια Δεδομένων και Διαδικτύου είναι θέμα το οποίο συνεχώς απασχολεί κάθε διαχειριστή δικτύων. Αποδεδειγμένα, από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις αυξάνουν ραγδαία την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω Διαδικτύου. Από την άλλη, με τον ίδιο ταχύ ρυθμό αυξάνουν τις επιθέσεις τους οι hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού με virus, trojans, scripts κλπ, δημιουργώντας  νέους κινδύνους στα εταιρικά περιβάλλοντα, καθώς ανακαλύπτουν νέους τρόπους παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας.

Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια ενάντια σε πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό που αποσκοπεί στην καταστροφή, αλλοίωση ή υποκλοπή δεδομένων. Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ), αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για Ασφάλεια δεδομένων και Διαδικτύου, προσφέρουν το πρόγραμμα Vellum International Diploma in IT and Cyber Security, που θα σας διδάξει πως να ενισχύσετε, να προστατεύσετε και να βελτιώσετε το δίκτυο μιας επιχείρησης.

Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό θέσεων!

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ!

Πλεονεκτήματα

  • Παρακολούθηση μέσω τηλεκατάρτισης.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης 400 ωρών.
  • Πιστοποίηση Vellum International Diploma in IT and Cyber Security.
  • Μοριοδότηση για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 31/01/2022

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ κι ένας εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων: freestudies.gr 

Email επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού