Παιδοψυχολογία – Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 426

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες υγείας, στους γονείς καθώς και σε
όλους εκείνους που επιθυμούν να μυηθούν στον τομέα της παιδοψυχολογίας και της
παιδοψυχιατρικής, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά στην ψυχική υγεία
των παιδιών κα των εφήβων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των
παιδιών και των εφήβων
2. Να κατανοούν την έννοια και το εύρος της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των
παιδιών και εφήβων
3. Να αναγνωρίζουν τις βασικές συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές
τους διαταραχές, και να γνωρίζουν την ενδεικνυὀμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
4. Να κατανοούν το ρόλο της οικογένειας στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν βασικά
σημεία της δυσλειτουργικής οικογένειας και να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.
5. Να κατανοούν το ρόλο του σχολείου στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων
που επιφέρουν.
6. Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των
παιδιών και των εφήβων, και να είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιολογούν κριτικά
καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των
μαθητών τους.
7. Να εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.,
8. Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Κριτική ανάλυση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
• Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών) ή
βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται
αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από ενεργή συμμετοχή
εκπαιδευόμενων και διδασκόντων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Για το ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (450 ΩΡΩΝ)


Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services.

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες 210-7101894.

Μενού