Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 300

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Επτάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Πληροφορική, STEM και Ρομποτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών.


Στην προνομιακή τιμή των 150 ευρώ! – Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό Θέσεων!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, οι οποίοι θέλουν να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της διδασκαλίας των νέων εκπαιδευτικών τεχνικών και τεχνολογιών στην Πληροφορική, στο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και στη Ρομποτική.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων της Πληροφορικής, των συνιστωσών του STEM (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική) και της ρομποτικής, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα του προγράμματος, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στις τάξεις των σχολείων τους.
  • Εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
  • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που παρέχει το πρόγραμμα καθώς και την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση (ν.4589/2019) για βελτίωση της θέσης τους στον πίνακα κατάταξης.
  • Αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση.
  • Αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Πληροφορική, την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική.
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση στην Πληροφορική, το STEM και τη ρομποτική.
Μοριοδότηση Προγράμματος:
  • 2 μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
  • Πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System).


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στον τηλεφωνικό αριθμό: 2107101894.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Προηγούμενο άρθρο
Παιδοψυχολογία – Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
Μενού