20 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Παπαστράτου

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (23)Το Ίδρυμα Παπαστράτου προκηρύσσει τη χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών, ποσού εκάστης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, σε τέκνα καπνοπαραγωγών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μόνιμης εγκατάστασης, οικογενειακού εισοδήματος, τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι καπνοπαραγωγός κλπ) και τα οποία θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου 2014 σε συγκεκριμένες σχολές των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Οι ανωτέρω υποτροφίες θα χορηγηθούν σε συνεργασία με την Philip Morris International, η οποία ανέλαβε τη δωρεά προς το Ίδρυμα Παπαστράτου του συνόλου του απαιτούμενου για την κάλυψή τους ποσού.

Προϋποθέσεις και Όροι χορήγησης υποτροφιών:

1) Επιλέξιμοι Υποψήφιοι:

Απόφοιτοι 3ης Λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις τον Ιούνιο του 2014 και οι οποίοι:

 • Επιτυγχάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις σε μία από τις αναφερόμενες παρακάτω σχολές/τμήματα.
 • Η σχολή στην οποία επιτυγχάνουν είναι σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.
 • Διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ.
 • Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό οργανισμό για τον ίδιο λόγο.
 • Δεν έχουν συγγενική σχέση έως και 3ου βαθμού με εργαζομένους της Παπαστράτος ΑΒΕΣ ή με μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Παπαστράτου.

2) Επιλέξιμες σχολές:

(α) ΑΕΙ

 • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Τμήμα Γεωπονίας – Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σχολή Γεωπονικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Πολυτεχνική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Πολυτεχνική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πατρών

(β) ΤΕΙ

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας – Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας – Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων – ΤΕΙ Κρήτης.
 • Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής – ΤΕΙ Ηπείρου.

3) Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα:

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Βεβαίωση εγγραφής σε επιλέξιμη σχολή.
 • Βαθμολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2014
 • Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας στην πόλη στην οποία βρίσκεται η σχολή φοίτησης θεωρημένο από την εφορία
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογενείας ή του ιδίου του υποψηφίου στην περίπτωση προσωπικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014.
 • Αποδεικτικό εγγραφής στον ΟΣΔΕ καθώς και συμβόλαιο και παραστατικό πώλησης καπνών προκειμένου να στοιχειοθετείται ότι αποτελούν μέλη οικογένειας όπου τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων να είναι ενεργός καπνοκαλλιεργητής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο λόγο και ότι δεν έχει συγγενική σχέση έως και 3ου βαθμού με εργαζόμενους της Παπαστράτος ΑΒΕΣ και με μέλη του ΔΣ του  Ιδρύματος Παπαστράτου.

4) Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα από 10 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2014

6) Επιλογή, Ανακοίνωση Υποτρόφων – Καταβολή Υποτροφιών.

 • Πέντε (5) από τις είκοσι (20) υποτροφίες θα δοθούν σε υποτρόφους με τόπο μόνιμης κατοικίας τον Δήμο Αγρινίου.
 • Οι Υπότροφοι θα επιλεγούν εφ’ όσον πληρούν τα ως άνω κριτήρια – προϋποθέσεις.
 • Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια είναι περισσότεροι από 20, η τελική κατάταξή τους θα γίνει με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και την οικονομική τους κατάσταση.
 • Το ποσό της υποτροφίας θα καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014, με την υπογραφή σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΠ και εκάστου υποτρόφου.
 • Οι υπότροφοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής τους στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, η οποία να πιστοποιεί την παρακολούθηση των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα του έτους.

7) Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση

Ίδρυμα Παπαστράτου
Τ.Θ. 32
30100 Αγρίνιο

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία παράδοσης στο Ταχυδρομείο. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το έντυπο της προκήρυξης από τον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου www.cityofagrinio.gr. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κ. Στέφανος Χατζηανέστης τηλ. 2641 360250 καιfoundationpapastratos@gmail.com.

Πηγή: newsedu.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *