Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α΄κύκλου, πρακτική άσκηση και απασχόληση

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (50)Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α΄ΚΥΚΛΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» καλεί το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως ∆ικαιούχο, να υποβάλει προτάσεις:

1. για την κατηγορία πράξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΕΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», µε κωδικό: 04.72.43.03, για την πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α΄ΚΥΚΛΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

2. για την κατηγορία πράξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΕΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», µε κωδικό: 05.72.43.03, για την πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α΄ΚΥΚΛΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», προκειµένου να ενταχθούν και Κωδ. Πρόσκλ. ΝΕΟ_Ε.Π_ 08 ρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

3. για την κατηγορία πράξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΕΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», µε κωδικό: 03.72.54.01, για την πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α΄ΚΥΚΛΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Πρόσκληση

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *