ΠΜΣ: Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (8)To Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»

 Αναλυτικότερα:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)

Θα εισαχθούν 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα.

 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

 Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100) το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:

–        Αίτηση εισαγωγής (σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία)

–        Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

–        Αντίγραφα τίτλων σπουδών

–        Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

–        Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους

–        Δύο συστατικές επιστολές

–        Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

–        Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 Η επιλογή γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:

–        Βαθμός πτυχίου

–        Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.

–        Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα

–        Συστατικές επιστολές

–        Προφορική συνέντευξη (θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας)

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr.

Πηγή: newsedu.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *