Η στροφή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το αντίδοτο της κρίσης!

Κοινοποιήστε το άρθρο

Νομοθετική Πρόβλεψη για τα  νέα επιχειρηματικά σχήματα.

Η κρίση που βιώνει η πατρίδα μας, έχει οδηγήσει σε εκτροχιασμό του δημοσιονομικού χρέους, πλήττοντας ταυτόχρονα την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία εν γένει. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Χούρη (MSc Business Administration in Tourism) οι δυσμενείς συνέπειές της κρίσης, τόσο σε περιφερειακό όσο και τοπικό επίπεδο, απαιτούν άμεση αντίδραση μέσα συμμετοχικές επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τους. Ο κρίσιμος παράγοντας που διαχωρίζει τις «κοινωνικές», από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις, είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους.

Η αξία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τις σύγχρονες κοινωνίες είναι αδιαμφισβήτητη καθώς ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αναπτύσσεται τα τελευταία 30 χρόνια σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, σήμερα, απασχολεί πάνω από 14,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ήτοι το 6,5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ-27 και 7,4% της ΕΕ-15.

Στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2000 και θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και η σχετική εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση (2016), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του κράτους σε αυτό.

Αδιαμφισβήτητα, η εποχή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έφτασε, το δίλλημα, δεν είναι το εάν οι αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω θα υλοποιηθούν, αλλά πότε, καθώς οι σπόροι για μια κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν ήδη τεθεί. Εμείς ως πολίτες καλούμαστε να βρούμε δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα, ανεξάρτητα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μας. Εξάλλου οι πολιτικές που εκπέμπονται από την Ε.Ε. για την κοινωνική επιχειρηματικότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και στην Ελλάδα να ξεφύγει η κοινωνική επιχειρηματική δράση από την αφετηρία που βρίσκεται σήμερα, να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην κρίση και να δρομολογήσει την πορεία της εξόδου από αυτή, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο και δίνοντας το έναυσμα για μια αναπτυξιακή τροχιά.

Η εταιρεία VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES έχοντας γνώση της δεδομένης κατάστασης δίνει την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν περεταίρω με την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα να αποκτήσουν το International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship  ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το πιστοποιητικό αυτό αφορά  τόσο  αυτούς που  δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship πατήστε εδώ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *