Νέο Πρόγραμμα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)

Κοινοποιήστε το άρθρο

DATA PROTECTION OFFICER

Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. διοργανώνουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ. = Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), διάρκειας 32 ωρών, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

O Data Protection Officer (DPO) έχει τον ηγετικό ρόλο που θεσμοθετείται εντός της επιχείρησης, της Μ.Κ.Ο. ή του Δημόσιου Οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριών, ο οποίος αποτελεί απαίτηση του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) και τίθεται σε ισχύ την 25η Μάιου του 2018, αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και της εφαρμογής των διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης, Μ.Κ.Ο. ή Δημόσιου Οργανισμού με τις απαιτήσεις του GDPR. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του GDPR, την εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Ο DPO είναι επίσης και το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας ή του Οργανισμού και των εποπτικών αρχών.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τα στελέχη για την ανάληψη του ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) σε Επιχειρήσεις- Μ.Κ.Ο. Δημόσιους Οργανισμούς και ΟΤΑ, για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές, καθώς και για τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακή, νομική, τεχνολογική, διεργασιακή και ως προς την ασφάλεια πληροφοριών), ώστε να είναι πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο., Δημοσίων Οργανισμών, ΟΤΑ που έχουν ή που πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Διοικητικά Στελέχη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το κόστος παρακολούθησης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρεται με έκπτωση 50%. Αρχικό κόστος 380 €, κόστος μετά την έκπτωση 190 €.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από την Vellum Global Educational Services.
Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του «Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Δημοσίους Οργανισμούς και ΟΤΑ.

Θα μπορούν να σχεδιάσουν και να λάβουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων, επιλέγοντας τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρηση, την Μ.Κ.Ο., η τον Οργανισμό τους.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ
  §  Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR».
 2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ
 • Έκταση και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού – ΓΚΠΔ.
 • Ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε ποιες προβλέπονται παρεκκλίσεις.
 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η «επεξεργασία αυτών».
 • Σημαντικοί «Ορισμοί» του «Κανονισμού».
 1. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Εποπτική Αρχή.
 • Πιστοποίηση και Φορείς Πιστοποίησης.
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαιώματα των υποκειμένων των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ 
 • Ενέργειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
 • Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  “DPO”
 • Υποχρεωτικότητα DPO.
 • Καθήκοντα DPO.
 • Φύση DPO.
 1. Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΚΠΔ 
 • Οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού».
 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ. ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M

Email: alexvitaniotis@gmail.com

Δικηγόρος LL.M – Παρ᾽ Εφέταις,

Διορισμένος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2012.

Τομείς Δραστηριότητας: Αστικό & Εργατικού Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιδιωτικού Δικαίου, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου, Νομικής Σχολής – Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Ακαδημαϊκά έτη 2014 – 2017

∙ Διπλωματική: «Το τραπεζικό ενέχυρο (Ν.Δ 17.7/13.8.1923) και η παρέκκλιση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα»

 • LL.M., International Commercial Law with specialization in EU tax law, The City Law School, City University of London, Academic year 2012-2013

∙Courses: • European Business Regulation I • European Business Regulation II • International Tax Law • EU Tax Law • International Banking Law • EU Banking Law

∙ Dissertation title: ‘The adoption of the Financial Transaction Tax in European Union and the relation with the general provisions of Art. 63 and Art. 326 of the Treaty’

 • Πτυχίο Νομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημαϊκά έτη 2005-2010

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ομάδα διαχείρισης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙΜ

Κοινοποιήστε το άρθρο

6 απαντήσεις στο “Νέο Πρόγραμμα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)”

  1. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την σχετική ανάρτηση ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

  1. To πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου on-line. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την σχετική ανάρτηση ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

 1. Γεια σας,
  Είναι η πιστοποίηση ευρωπαϊκής εμβέλειας ή μόνο για οργανισμούς με έδρα στην Ελλάδα;
  Ευχαριστώ

  1. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την σχετική ανάρτηση ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *