Πρόγραμμα απασχόληση για 100 ανέργους στο δήμο Ηρακλείου

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 165

dhmos hrakleioyΝέες προοπτικές απασχόλησης ανοίγονται για τους 100 άνεργους που συμμετέχουν στην Πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δήμου Ηρακλείου». Στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η δράση της Κατάρτισης πάνω σε ενδιαφέροντα αντικείμενα και μπαίνει σε τελική ευθεία η προετοιμασία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κοινωνική οικονομία.

 • Μετά από πολύ καιρό στην ανεργία,
 • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας,
 • άτομα με ψυχική αναπηρία,
 • μετανάστες,
 • παλιννοστούντες ή άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς «αιτούντος ασύλου»,
 • πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και
 • αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

μπορούν να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον. Ήδη έχουν υλοποιηθεί τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης στους τομείς:

 • Επεξεργασία,
 • Τυποποίηση και Προώθηση τοπικών προϊόντων,
 • Συντηρητές κήπων και αστικού πρασίνου,
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία και
 • Κατάρτιση στελεχών κατ’οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται και η τελευταία Κατάρτιση, στον τομέα των Στελεχών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δράση της Συμβουλευτικής, που ουσιαστικά αποτελεί την άρτια και ουσιαστική προετοιμασία των ανέργων από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον, μέσω της απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της δράσης, οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν σε θέσεις εργασίας, ενώ ένα μέρος απ’ αυτούς θα λάβει ουσιαστική στήριξη ως προς την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης

 • «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας
 • «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».
Μενού