115 θέσεις επιδοτούμενης κατάρτισης για ανέργους στην Θεσσαλονίκη και στο Αιγάλεω

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 188

job_6Θέσεις μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης προσφέρονται σε 115 ανέργους στην Θεσσαλονίκη και στο Αιγάλεω. Οι δράσεις απευθύνονται σε 100 ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ εκτός μητρώων ανεργίας.

Αναλυτικά, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα δύο προγράμματα κατάρτισης έχουν ως εξής:

Θεσσαλονίκη

Στήριξη σε 100 ανέργους προσφέρει η Αναπτυξιακής Συμπαράταξη «Τουρισμός – Απασχόληση – Επιχειρηματικότητα» στη Θεσσαλονίκη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Στόχος της Πράξης είναι η συγκρότηση ενός σχετικού με τον τουρισμό, τοπικού προγράμματος υποστήριξης της απασχόλησης και του επιχειρείν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα από την εφαρμογή μέτρων και μέσων ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις απευθύνονται σε 100 ανέργους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης (ηλικίας 18-64 ετών) εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ εκτός μητρώων ανεργίας και στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις σε εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουριστικών υπηρεσιών του ιστορικού κέντρου της πόλης. ΤΟ πρόγραμμα κατάρτισης θα διαρκέσει 90 ώρες (70 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική) και θα αποφέρει σε κάθε υποψήφιο 540 ευρώ μεικτά μετά την ολοκλήρωσή του.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι τα εξής: τεχνικές πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (2 τμήματα), βοηθός στον επισιτισμό (2 τμήματα), κοινωνική οικονομία – επιχειρηματικότητα (1 τμήμα).

Από το σύνολο των εκατό ανέργων. Οι εξήντα θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου, διανομής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών, ενώ οι δεκαπέντε θα ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν πέντε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στις οποίες θα συμμετάσχουν 25 ωφελούμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο ταυτότητα, έγγραφο πιστοποίηση τόποι διαμονής, αντίγραφο κάρτας ανεργίας, φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρακολούθηση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης την τελευταία τριετία και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Η αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην έδρα της Ειδήμων – Σύμβουλοι Ανάπτυξης στην διεύθυνση: Ερατούς 2 Τ.Κ. 555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 81 4400 και 2310 81 40 68

Αιγάλεω

Δεκαπέντε ανέργους θα ενισχύσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Οικοστηρίζω», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοίκων, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνία – οικοτεχνίας», που γίνεται στο Δήμο Αιγάλεω. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 25 Οκτωβρίου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άνεργοι. Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αιγάλεω που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, μετανάστες και πρόσφυγες.

Οι υποψήφιοι καλούντα να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση συμμετοχής ( συμπληρώνεται απευθείας στην Κοινωνική Υπηρεσία), φωτοτυπία ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας, εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012, βεβαίωση ΑΜΚΑ και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται στη διεύθυνση: Δήμος Αιγάλεω, Κοινωνική Υπηρεσία, Ελλησπόντου 7 και Μ. Μπότσαρη, 10ς όροφος (πάνω από το ΚΕΠ). Ώρες υποβολής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 14.00. Τηλέφωνα: 210 5205200.

Μενού