Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 84 ανέργους

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 133

κατάλογοςΗ Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με κωδικό ΟΠΣ 464664, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013.Προσκαλεί:

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ.

Β) Ασφαλισμένους του ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: Πρόσκληση

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
26 συμβάσεις έργου στο Δήμο Ηρακλείου
Προηγούμενο άρθρο
1,4 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στην Ελλάδα το 2013
Μενού