Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά Υγείας στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 31

efori-xartiaΠαρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι κ. Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν τους προσληφθέντες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης χρειάζεται να προσκομίσουν γνωματεύσεις.Ειδικότερα οι γνωματεύσεις αφορούν:

α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και

β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί (Ν.4210/2013, άρθρο 7, παράγραφος 2).

Ειδικά για την εργαζομένους με την ειδικότητα των τραπεζοκόμων απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. (Επισυνάπτεται πρότυπο του πιστοποιητικού υγείας).

Τα πιστοποιητικά υγείας θα παραμείνουν στη σχολική μονάδα για να επιδεικνύονται σε τυχόν υγειονομικούς ελέγχους.

Πιστοποιητικό

Νομοθεσία

Πηγή: alphavita.gr

Μενού