Αιτήσεις για την επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς – λιμένος

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 119

αρχείο λήψης (5)Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για την αίτηση κάντε κλικ εδώ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, voucher.gov.gr

Μενού