Μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα voucher φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 34

images (2)Μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης voucher φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα voucher φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος έχουν όσοι:

α) έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, ή
β) έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, ή
γ) πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9″5_ 2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος». Περιέχει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεούν υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Για να εγγραφεί ένας ενδιαφερόμενος στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).

Διαφυλάττει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο αιτών.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
160.000 οικογένειες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
Προηγούμενο άρθρο
Ευνοϊκές διατάξεις για σύνταξη στα 53
Μενού