ΟΑΕΔ- Ανακοινώσεις κατάρτισης ανέργων – επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 24

oaed2-1-300x121Λόγω δυσχερειών στην χρήση της εφαρμογής παρατείνεται η προθεσμία της υπογραφής και καταχώρισης των διμερών συμβάσεων του κεφαλαίου 5.3.2 και του κεφαλαίου 5.3.3. της με αριθμ. 924/10-12-2013 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τα συγκροτούμενα από 10 τουλάχιστον άτομα τμήματα κατάρτισης. Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 16-06-2014.

Η υποβολή στοιχείων δικαιολογητικών και ακόμη περισσότερο αυτά που ελέγχθηκαν ως αληθή αντιστοιχούν σε σημαντικά μικρότερο αριθμό ωφελουμένων των 1300 δυνητικά ωφελούμενων που αποτελεί τον στόχο του έργου . Σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.2 της με αριθμ 924/10-12-2013 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, το Μητρώο Ωφελουμένων είναι ενεργό, υφίσταται τροποποιήσεις ανάλογα με την πρόοδο του έργου, όπως τις επαληθεύσεις ή μη των δηλωθέντων στοιχείων μοριοδότησης, το ενδιαφέρον των ωφελουμένων που εκδηλώνεται, την ενεργοποίηση ή μη του voucher. Mετά την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης με την ενεργοποίηση των επιταγών (voucher) κατάρτισης για τους ωφελούμενους που ήδη επαληθεύθηκαν τα δηλωθέντα στοιχεία τους, θα ανακοινώνονται για τον αριθμό ωφελουμένων που υπολείπεται, επανάληψη της διαδικασίας με επόμενες φάσεις επιλογής ωφελουμένων- ελέγχου δικαιολογητικών με νεότερη προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών (voucher). Η αντικατάσταση των αποχωρούντων ή των διαγραφόμενων από το πρόγραμμα θα γίνεται με τη σειρά κατάταξης (από την μοριοδότηση), κατά ειδικότητα και περιφέρεια.

Στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν συγκροτούνται κατ ελάχιστον 10μελή τμήματα, οι ωφελούμενοι με θετικό έλεγχο δεν διαγράφονται από το Μητρώο Ωφελουμένων και η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών (voucher) κατάρτισης παραμένει ανοικτή μέχρι την επόμενη φάση ολοκλήρωσης ελέγχων για πρόσθετους ωφελούμενους κατά τη σειρά κατάταξης μοριοδότησης. Η σχετική προθεσμία θα ανακοινωθεί.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, voucher.gov.gr

Μενού