ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 200 άνεργους

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 29

images (5)Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης συνολικά 200 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών προβλέπει απόφαση του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν στις εργοδοτικές οργανώσεις, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα απασχοληθούν:

  • 5 άτομα στον ΣΕΒ
  • 90 στη ΓΣΕΒΕΕ και τις οργανώσεις – μέλη της
  • 60 άτομα στην ΕΣΕΕ και τις οργανώσεις της καθώς
  • 45 άτομα στο ΣΕΤΕ και τα μέλη αυτού

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4,500 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, κατά 144.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι από 18 έως 66 ετών, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κι έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

– Για άτομα που:

– είναι σύζυγοι και συγγενείς α” βαθμού εξ” αίματος ή εξ” αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αυξήσεις έως 11% στους λογαριασμούς ρεύματος
Προηγούμενο άρθρο
Την Τετάρτη 2/7 οι βαθμοί των ΕΠΑΛ
Μενού