145.000 Θέσεις Εργασίας σε 7 Νέα Επιδοτούμενα προγράμματα

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 59

happy-jobs-300x1511-300x175Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ  (elkedim.gr) ως πάροχοι κατάρτισης προτίθενται να υλοποιήσουν τα παρακάτω προγράμματα που θα τεθούν σε εφαρμογή στο επόμενο χρονικό διάστημα παρέχοντας υπηρεσίες επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους απο 18 έως 66 ετών.

Το πρώτο πρόγραμμα επιδότησης θα ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου και αφορά σε επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher).  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 25-29 ετών με επιδότηση 2.550 ευρώ για 12.000 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επιδότηση 2.280 ευρώ για 18.000 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά νέους 18-24 ετών με επιδότηση 2.410 ευρώ για 3.000 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επιδότηση 2.240 ευρώ για 9.000 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

——————————————————————————-

Ένα ακόμη πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 30 ετών  (30 – 66 ετών) με χαμηλά τυπικά προσόντα δηλαδή, σε ανειδίκευτους εργαζόμενους.

Για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παραπάνω πρόγραμμα (30 – 66 ετών) παρακαλώ πατήστε εδώ

 

Επιπλέον, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 50.000 μακροχρόνια άνεργους, που αφορά νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Ακόμη, το πακέτο περιλαμβάνει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής για 15.000 νέους έως 24 ετών σε τομείς όπως η πληροφορική, η ναυτιλία και ο τουρισμός.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία

Μενού