Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων – Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» & «Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 45

ccis-workers2-300x300Ανακοινώθηκε από την Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης, voucher.gov.gr, η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων για τις Επιταγές εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» & για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.Αναλυτικά αναφέρει:

“Σας ενημερώνουμε ότι οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως του Μητρώου ωφελουμένων, όπως προβλέπεται  από τις Προσκλήσεις  «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» & «Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» .
 
Οι αντιρρήσεις  κατατίθενται εγγράφως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά  στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ , Κοραή 4,  104 64 Αθήνα.”
Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via voucher.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόλου
Προηγούμενο άρθρο
Τα επαγγέλματα του Μέλλοντος για την Ελλάδα
Μενού