Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελουμένων για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 62

elkedim_logo_1024Σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2016 και από τις 11:00π.μ. αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας). Μετά το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί.

 

Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα  απασχόλησης σε 10.000 από τους  ωφελούμενους του προγράμματος.

Όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λάβουν  εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης δε θα ξεπεράσει τα 89 εκατομμύρια ευρώ.  Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, με πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες Training Voucher αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, βρίσκονται στο πλευρό των ενδιαφερομένων για άλλη μια φορά.

 

Συμπληρώστε ΕΔΩ τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σας .

 

Επιλέξτε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της δράσης.

Μενού