Προσωπικό ζητά η Microsoft για την Ευρώπη

Κοινοποιήστε το άρθρο

Νέο προσωπικό σε Γερμανία και Αγγλία ζητά η Microsoft

Μηχανικούς, τεχνικούς, συμβούλους, πωλητές και εργαζομένους για την εξυπηρέτηση πελατών επιθυμεί να προσλάβει ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft για την κάλυψη των γραφείων του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία.

Ο όμιλος στοχεύει στην παροχή λύσεων σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις και στην παραγωγή ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε 191 χώρες και πάνω από 20.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Ευκαιρίες για καριέρα προσφέρει ο τεχνολογικός κολοσσός σε πτυχιούχους πληροφορικής και οικονομικών. Η πλειονότητα των θέσεων απαιτεί μεταπτυχιακό τίτλο

Ευκαιρίες για καριέρα προσφέρει ο τεχνολογικός κολοσσός σε πτυχιούχους πληροφορικής και οικονομικών. Η πλειονότητα των θέσεων απαιτεί μεταπτυχιακό τίτλο

Τα κριτήρια της εταιρείας για την επιλογή του προσωπικού της υπερβαίνουν τα όρια των τίτλων σπουδών και των λοιπών τυπικών προσόντων και περιλαμβάνουν το πάθος των υποψηφίων για την τεχνολογία, τη δυνατότητά τους να λειτουργούν τόσο μεμονωμένα όσο και σε επίπεδο ομάδας, αλλά και τις αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Το «Εθνος – Εργασία» παρουσιάζει σήμερα ορισμένες από τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρει η εταιρεία, τα βασικά προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας για τη λήψη πληροφοριών και την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Θέση: Software Development Engineer – Web Applications – Skype
Περιοχή: Λονδίνο

Η Microsoft απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους παγκοσμίως και διαθέτει γραφεία σε 191 χώρες

Η Microsoft απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους παγκοσμίως και διαθέτει γραφεία σε 191 χώρες

Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στην ανάπτυξη λογισμικού, εμπειρία στις εφαρμογές HTML5, JavaScript/JS και C/C++/C#/Java, δυνατότητα καταπολέμησης ιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών (cross-network debugging), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 844543
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=1&jid=120898&jlang=en&pp=ss

 

Θέση: Services Partner Leader
Περιοχή: Reading
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Information Technology ή της Πληροφορικής, εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων, εμπειρία στους τομείς: Ηγεσία προγραμμάτων (program leadership), Διακρατική Συνεργασία, Εξυπηρέτηση Πελατών και Συνεργατών και Συνεργατικές Σχέσεις, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 842161
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=2&jid=120164&jlang=en&pp=ss

Θέση: Software Development Engineer – Web Applications – Skype
Περιοχή: Λονδίνο
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στην ανάπτυξη λογισμικού, εμπειρία στις εφαρμογές HTML5, JavaScript/JS και C/C++/C#/Java, δυνατότητα καταπολέμησης ιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών (cross-network debugging), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 844543
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=3&jid=120898&jlang=en&pp=ss

Θέση: Skype Patent Attorney
Περιοχή: Λονδίνο
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, εμπειρία στον τομέα παντός είδους λογισμικού, εμπειρία στην αγορά πληροφορικής, πιστοποίηση EPA και CPA, εμπειρία σε προϊόντα διεθνούς εμβέλειας, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 846595
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=1&jid=119935&jlang=en&pp=ss

Θέση: Customer Advocacy Specialist
Περιοχή: Reading
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία, αποδεδειγμένη εμπειρία και δέσμευση στην εξυπηρέτηση πελατών, κατανόηση των αρχών του ΙΤ, της Τεχνολογίας και των τεχνολογιών Microsoft, εξειδίκευση στα αντικείμενα: Microsoft Cloud Computing, Microsoft Partner Business, Microsoft Licensing, Microsoft Services & Support και Microsoft Product Portfolio, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 849614
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών έως τις 16 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα https://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=4&jid=121775&jlang=en&pp=ss

Θέση: Solution Sales Specialist
Περιοχή: Reading
Προσόντα: Εξειδίκευση στους τομείς των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, εμπειρία στην ομαδική συνεργασία και ηγετικά καθήκοντα, εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και, κυρίως, στα αντικείμενα: Dynamics AX, Dynamics CRM, Application Development και Large Platform Migrations, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 849615
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα

Θέση: Service Executive – Financial Services
Περιοχή: Reading
Προσόντα: Εξειδίκευση στους τομείς των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, εμπειρία σε πωλήσεις οικονομικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, εξοικείωση με την αγορά και το κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 849617
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=6&jid=121795&jlang=en&pp=ss

Θέση: Principal Sales Executive – Manufacturing, Utilities & Services
Περιοχή: Reading
Προσόντα: Εξειδίκευση στους τομείς των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, εμπειρία σε πωλήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 849046
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=7&jid=121682&jlang=en&pp=ss

Θέση: Customer Services Manager – Microsoft Studios – Lift London
Περιοχή: Λονδίνο
Προσόντα: Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα των διαδικτυακών επιχειρήσεων, εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην εξυπηρέτηση πελατών διά ζώσης, εξοικείωση με το outsourcing management, εμπειρία σε ηλεκτρονικά παίγνια, ικανότητα διαχείρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων από μεγάλο όγκο δεδομένων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 849379
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=8&jid=121688&jlang=en&pp=ss

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σύνολο των θέσεων που «άνοιξαν» στη Microsoft, οι προϋποθέσεις, τα καθήκοντα και ο τρόπος επικοινωνίας με την εταιρεία καταγράφονται στην ιστοσελίδα της: http://careers.microsoft.com/careers/en/gb/home.aspx

Υποτροφίες για ανώτατες σπουδές

Είκοσι μεταδιδακτορικές υποτροφίες προσφέρει το Κέντρο Ερευνών της Microsoft στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πραγματοποίηση έρευνας σε επτά επιστημονικά πεδία. Η χρηματοδότηση των υποτροφιών θα διαρκέσει έως τρία έτη, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο Ευρωπαίοι πολίτες, όσο και υποψήφιοι από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης. Οι υποτροφίες αφορούν τα εξής επιστημονικά πεδία: Πληροφορική, Από Υπολογιστή Διαμεσολαβημένη Διαβίωση (Computer-Mediated Living), Λογική Περιορισμού (Constraint Reasoning), Μηχανική Μάθηση και Αντίληψη, Διαδικτυακές Υπηρεσίες & Διαφήμιση, Αρχές Προγραμματισμού και Προγραμματιστικά Εργαλεία και Συστήματα και Δίκτυα του Cambridge. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν, έως τις 26 Σεπτεμβρίου, οι επιβλέποντες καθηγητές των υποψηφίων μεταδιδακτορικών φοιτητών ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτούν και όχι απευθείας οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, ενώ η επιλογή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, την 1η Οκτωβρίου 2013 και στις 2 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υποτροφίες και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://scholarship-positions.com

Πτυχιούχους ζητά η Nestle

Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας «ανοίγουν» σε σχεδόν καθημερινή βάση στον όμιλο προϊόντων διατροφής Nestle για τα γραφεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο.

Οι θέσεις, στην πλειονότητά τους, αφορούν προώθηση, κατασκευή, επιδιόρθωση και έλεγχο του νέου brand της με συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων Nespresso.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται αφορούν πλήρη απασχόληση και θα καλυφθούν από ειδικούς μάνατζμεντ, διαχείρισης έργων, τεχνολόγους ελέγχου προϊόντων, ηλεκτρολόγους και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.

Εδράζονται δε στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και αλλού. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι ειδικότητες: Helpdesk specialist, Project team manager, Food safety engineer, Automation engineer, Team leader – electricity, Responsible service generaux, Innovation and renovation specialist, Line manager, Senior brand manager και Casual merchandiser.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και να γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα κληθούν να εργαστούν εφόσον επιλεγούν.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Nestle και να διαθέτουν την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει κάθε θέση.

Αιτήσεις
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις, τα απαραίτητα προσόντα και την αποστολή βιογραφικών μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας:https://nestle.taleo.net/careersection/3/moresearch.ftl

Προσλήψεις σε Κολωνία και Μόναχο

Η Microsoft αναζητά εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία για να στελεχώσει τα γραφεία της στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα:

Θέση: Support-Spezialist/Technologieberater (m/w) SharePoint-Server
Περιοχή: Κολωνία
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, εμπειρία σε τεχνικές μελέτες, πιστοποίηση τύπου MCSE, MCITP ή MCM, εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην υποστήριξη πελατών σχετικά με τα αντικείμενα: SharePoint Server, Office, SharePoint Services, και Internet Explorer, γνώση του προγράμματος PowerShell Scripting και της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης SQL Servers, πολύ καλή γνώση των Active Directory και Office 365, άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο, άδεια οδήγησης σε ισχύ, δυνατότητα ταξιδίων.
Κωδ. θέσης: 849624
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=1&jid=121779&jlang=EN&pp=SS

Θέση: Anti-Virus Researcher (m/f)
Περιοχή: Μόναχο
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή σε άλλο τεχνικό τομέα, εμπειρία στην ανάλυση επικίνδυνου λογισμικού (malware), εξοικείωση με τα εργαλεία IDA Pro, WinDbg, OllyDbg, και SoftICE, καλή κατανόηση της αρχιτεκτονικής των Windows και των Windows Internals, άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 848147
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=2&jid=121780&jlang=EN&pp=SS

Θέση: Produktmarketing-Manager (m/w) Windows – Retail & OEM
Περιοχή: Μόναχο
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου, πολυετής πείρα στο διαδικτυακό εμπόριο ή στις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (ΟΕΜ), συμπεριλαμβανομένων αρκετών ετών στη διαχείριση προϊόντων και τη διαχείριση λογιστικών, εμπειρία ή γνώση της αγοράς και του εμπορίου των προϊόντων hardware θα προτιμηθεί, άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 849618
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=3&jid=121783&jlang=EN&pp=SS

Θέση: CEE Solutions Sales Professional – Public Sector Cloud
Περιοχή: Μόναχο
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εξειδίκευση στις πωλήσεις τεχνολογικών λύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις, αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς του Account Management, συμπεριλαμβανομένων των Account Planning, Opportunity Generation and Management, του Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και της Αριστης Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Management Excellence), άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 849625
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=4&jid=121790&jlang=EN&pp=SS

Θέση: Education Solutions Specialist – Devices CEE European Union
Περιοχή: Μόναχο
Προσόντα: Πτυχίο η μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εμπειρία στον καθορισμό εκπαιδευτικές λύσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων για προϊόντα software και hardware, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών συσκευών, αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις τεχνολογικών λύσεων για την επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων, εμπειρία στη συμβουλευτική πελατών, άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 848781
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδαhttps://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=7&jid=121240&jlang=EN&pp=SS

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *