Αιτήσεις για 2.200 θέσεις σε επιχειρήσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΑιτήσειςΞεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, όπως αναφέρει η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, που αφορά στην επιχορήγηση “επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών”.
Αναλυτικότερα, μέσω του προγράμματος, 2.200 νέοι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού, ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής και έχουν ηλικία έως 35 ετών, μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον για δύο χρόνια, με επιδότηση.
Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες.
Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η ανεργία, ή οι δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, σε περιπτώσεις που οι νέοι διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμειβόμενες.
Με άλλα λόγια θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.
Από το σύνολο των θέσεων οι 950 αφορούν την Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και οι υπόλοιπες 1.250 θέσεις κατανέμονται σε Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης (για ανέργους έως 24 ετών) και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.
Ποιοι εμπίπτουν και ποιοι εξαιρούνται:
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:
 • τα νυχτερινά κέντρα
 • οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης
 • οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου
 • οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
 • τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία με έδρα στο εξωτερικό
 • εξωχώριες εταιρείες
 • τα ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους
 • σύλλογοι και σωματεία
 • οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα
 • οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, του άνθρακα, στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων κ.λπ.
 • Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων
 • οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση, ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν, ή αλλάζουν νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

3 απαντήσεις στο “Αιτήσεις για 2.200 θέσεις σε επιχειρήσεις”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *