Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 63
neoi-agrotes-Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες Αλλαγές στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών , αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών , Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την απόφαση τροποποιούνται άρθρα του κανονισμού που υλοποιείται το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες και συγκεκριμένα του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες με τις υπογραφές, τεσσάρων υπουργών προβλέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
  • Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών, με εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  • Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
  • Η αίτηση τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι και το 4ο έτος από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.
  • Συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο.
Για την αίτηση τροποποίησης που θα αφορά παράταση του χρόνου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου δεν απαιτείται τεχνική έκθεση παρά μόνο αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις μείωσης του ύψους του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με αυτό που περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα σε ποσοστό έως 5%.
Γίνονται δεκτές μέχρι δύο τροποποιήσεις Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και μία επιπλέον τροποποίηση που μπορεί να αφορά μόνο την χορήγηση παράτασης του χρονικού διαστήματος υλοποίησης.
Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που επηρεάζουν:
i) τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη 41 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
Εμπειρογνώμονα πληροφορικής στον ΕΟΠΠΕΠ
Μενού