Πτυχιούχοι Πληροφορικής με εμπειρία ζητούν 12 εταιρείες

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 333

PLHROFORIK;HASG
Στέλεχος για το τμήμα Πληροφορικής
Στέλεχος για το τμήμα της πληροφορικής θα προσλάβει η ASG, εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής.
Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να έχει πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με τεχνολογίες Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και Βάσεων Δεδομένων (3-tier, XML, Web Services), και διετή εμπειρία σε προγραμματισμό με εργαλεία της Java και βάσεις δεδομένων της Oracle και εφαρμογές Joomla με PHP/MySQL. Επιθυμητή είναι η εμπειρία και η γνώση στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών, η εμπειρία στην τεκμηρίωση και τη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής και η εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων του Δημόσιου Τομέα.

Παροχές
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλησης και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο φαξ 210 6564407 και στο email: asglpg@asg.gr.

Benefit Software
Μηχανικός λογισμικού ASP.NET με εργασιακή εμπειρία
Μια θέση Μηχανικού Λογισμικού ASP.NET θα καλύψει η εταιρεία Benefit Software, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕΙ / ΑΕΙ), εργασιακή εμπειρία σε Microsoft ASP. NET / C# , γνώσεις ΗTML5 / CSS3 / Javascript, Microsoft SQL Server και από δύο έως τρια χρόνια συνολική σχετική προϋπηρεσία. Η εταιρεία θα εκτιμήσει τη γνώση: ASP .NET MVC3 ή MVC4 / Razor, AJAX / JQuery / JSON, Mobile Applications Development (iPhone, Android etc.), Relational Data Base Design, SQL Functions / Stored Procedures και ADO. NET. Οπως τονίζεται από την εταιρεία, όποιο από τα προαιρετικά προσόντα διαθέτει ο ενδιαφερόμενος θα ληφθεί ως πλεονέκτημα. Η εταιρεία παρέχει ένα ανταγωνιστικό μισθό αναλόγου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο email: admin@benefit.gr

Netscope Solutions
Υπεύθυνος προώθησης δικτυακών λύσεων
Εναν υπεύθυνο προώθησης δικτυακών λύσεων αναζητάει η Netscope Solutions. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς Δικτύων Η/Υ & Πληροφορικής, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε προϊόντα δικτύων πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική) και άριστη γνώση στη χρήση εφαρμογών Η/Υ (MSword, Excel, Power Point).

Οι υποψήφιοι μηχανικοί θα πρέπει επίσης να διαθέτουν γνώσεις δικτύων Επικοινωνιών δεδομένων καθώς επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πιστοποιητικό CCNA & CCNP.

Παροχές & Πληροφορίες
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει μισθό, προμήθειες, bonus και μεγάλες ευκαιρίες διάκρισης και σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email:netscope@netscope.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο site: www.netscope.gr.

Cyta
Senior Μηχανικός Ανάπτυξης
Μια θέση Senior Μηχανικού Ανάπτυξης στο σύστημα Siebel CRM για την Αθήνα θα καλύψει η θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου Cyta. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ Θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικός Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός /Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής), γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower, πολύ καλή γνώση ανάπτυξης με τα εργαλεία Siebel Tools, εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών στο περιβάλλον Siebel CRM, εμπειρία σε καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και εμπειρία προγραμματισμού σε SQL PLSQL. Παράλληλα απαιτείται εργασιακή εμπειρία τριών ετών σε παρόμοια θέση με ανάπτυξη στα εργαλεία Siebel Tools , εργασιακή εμπειρία πάνω στην υλοποίηση Web Services/ Workflows/ΕΑΙ του Siebel CRM, σε προγραμματισμό σε java script, στη διαχείριση του περιβάλλοντος Siebel CRM και επίλυσης προβλημάτων και σε προγραμματισμό SQL/PLSQL σε βάση δεδομένων Oracle.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κινητό τηλέφωνο και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο fax: 2155008801.

ΑΞΩΝ Μηχανολογική
Προγραμματιστή για τα Οινόφυτα
Eναν προγραμματιστή θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία ΑΞΩΝ Μηχανολογική ΑΕ, η οποία έχει έδρα τα Οινόφυτα. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να έχει γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου και ειδικότερα, Autocad, Edgecam, και Unigraphics. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: axon@otenet.gr, καθώς και στο fax: 22620 56360. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22620 30966-8.

Amvis
Ζήτηση για Web Marketing Developer

Μια θέση Web Marketing Developer θα καλύψει η ελληνική εταιρεία Amvis, η οποία δραστηριοποιείται στον οπτικό και οφθαλμολογικό χώρο. Ο νέος συνεργάτης θα έχει ως αρμοδιότητά του, μεταξύ άλλων, τη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση των websites, των επαγγελματικών σελίδων στα Social Media και των blogs, καθώς και την υλοποίηση και διαχείριση όλων των προωθητικών ενεργειών (banner advertising) σε ιστοσελίδες και e-shops του χώρου. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας, γνώση στη σχεδίαση δυναμικών ιστοσελίδων (HTML 5, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL κ.λπ.), γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Adobe Photoshop κ.λπ.), εμπειρία στη διαχείριση των Social Media, portfolio με δείγματα σχετικών εργασιών, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δημιουργικό & καινοτόμο πνεύμα και τριετή εργασιακή εμπειρία στην συγκεκριμένη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο email: e.tsaliki@amvis.gr

ALTANET A.E.
Συνεργάτης Web & Mobile App Developer
Έναν συνεργάτη Web&Mobile App Developer θα προσλάβει η ALTANET A.E., η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής ή συναφών κλάδων, πενταετή εμπειρία ειδικά στην ανάπτυξη web-based εφαρμογών σε τεχνολογίες Microsoft (.NET C#, SQL Server), άριστη γνώση HTML5, CSS3, Javascript, C#, διετή εμπειρία στην ανάπτυξη smart device apps με τη χρήση Integrated Development Environments (IDE) σε iOS / Android / Windows, πολύ καλή γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και ηλεκτρονικού εμπορίου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις(οι άνδρες υποψήφιοι).

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονο – φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altanet.gr.

Hellastat
Πρόσληψη Senior Web Developer
Εναν Senior Web Developer αναζητάει η εταιρεία Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών), η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση είναι: γνώση Linux Environment maintenance / programming, δυνατότητα διαχείρισης PostgreSQL – προγραμματισμού σε PL/pgSQL, δυνατότητα προγραμματισμού σε Java EE, Εμπειρία σε HTML – CSS και δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού σε Google GWT. Τέλος, θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε REST Web Services (JSON), Jboss, Eclipse Jetty και Eclipse BIRT. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: aypsilantis@hellastat.eu.

HOL
Siebel Senior Developer με προϋπηρεσία
Μια θέση Siebel Senior Developer επιθυμεί να καλύψει η Hellas Online. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο, ενώ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή ανάπτυξης λογισμικού, καθώς επίσης και εμπειρία ανάπτυξης λειτουργιών και προϊόντων σε Oracle Siebel v7.8 ή νεότερη έκδοση. Για τη θέση απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών, ενώ επιθυμητή είναι η προηγούμενη εμπειρία σε θέση Senior Engineer σε ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και η εμπειρία σε ανάπτυξη CRM για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση της Hellas online ΑΕ, Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείαςwww.hol.gr.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Προγραμματιστή για τα κεντρικά γραφεία
Eναν προγραμματιστή για τα κεντρικά γραφεία της στη Μαγούλα Αττικής θα προσλάβουν τα «Πλαίσιο» Computers. Ο ιδανικός/η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών (κατεύθυνση πληροφορικής), γνώσεις προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες (Pascal, Delphi, C/C++, Java ), άριστη γνώση αγγλικών, ηλικία έως 28 ετών (με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες), ενώ επιθυμητή είναι η εμπειρία στα συστήματα της SAP (ERP, CRM) και σε γνώσεις προγραμματισμού στις γλώσσες (ABAP, XML). Η εταιρεία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαιρίες εξέλιξης.

Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης, διαρκή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και έξτρα ιδιωτική ασφάλιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τις θέσεις, τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και για την εταιρεία στην ηλεκτρονική σελίδα: www.plaisio.gr.

Φουρναράκης
Senior Web Designer
Eναν Senior Web Designer θα προσλάβει η εταιρεία Φουρναράκης. Ο νέος υποψήφιος θα πρέπει να έχει άριστη γνώση HTML 5, CSS3, Basic Javascript, PHP, CMS (Drupal κ.λπ.), απαραίτητη προϋπηρεσία τριών χρόνων και παρουσίαση Online Portfolio έργων. Παράλληλα, απαιτείται δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι για φρέσκες ιδέες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ηλικία έως 37 ετών. Επιπλέον γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Dreamweaver και Adobe Flash, InDesign, QuarkXPress, Director θα εκτιμηθούν.

ΘΕΜΕΛΙΟ Software
Web Developer – Designer για την Αργυρούπολη
Eναν Web Developer-Designer θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΟ Software, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής. Ο νέος συνεργάτης θα ασχοληθεί με τη δημιουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συντήρηση, υποστήριξη και εξέλιξη υπαρχόντων web sites και εφαρμογών και τέλος, την τεχνική Υποστήριξη στους χρήστες προϊόντων SW της εταιρείας.

Προσόντα
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε ανάπτυξη Web εφαρμογών HTML, CSS και ανάπτυξη λογισμικού σε PHP / Javascpript (Jquery), σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων (MySQL). Παράλληλα, απαιτείται εξοικείωση με τουλάχιστον ένα CMS (Joomla, Drupal), καλή γνώση Photoshop και άριστη γνώση Αγγλικών.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρεία παρέχει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, υγιές εργασιακό περιβάλλον και βασικό μισθό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email: hr.themelio@hotmail.com.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διασύνδεση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με το ΓΕΜΗ
Προηγούμενο άρθρο
Υπουργική απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Μενού