ΕΣΕΕ θεσμοθετήθηκε σήμα ποιότητας ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 335

ESEEΠροτεραιότητα της ΕΣΕΕ είναι να προωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ελληνική παραγωγή στο εξωτερικό και να βοηθήσει στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων. Σε αυτό, πολύτιμοι αρωγοί είναι οι Έλληνες του εξωτερικού και οι πολύτιμες γνώσεις τους στις αγορές των χωρών που διαμένουν και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Μία από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η διασφάλιση του σήματος ποιότητας.
Η Ελλάδα έχει την τύχη λόγω μορφολογίας, κλίματος και οικονομικής παράδοσης να δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και να παράγει προϊόντα μοναδικά και υψηλής ποιότητας.
Στις 10 Μαρτίου 2013, η ΕΣΕΕ με τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών ξωτερικού» (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών αμφότερων των οργανώσεων, με την πραγματοποίηση μιας κοινής δράσης που θα στοχεύει:
 • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και την τόνωση των εξαγωγών.
 • Στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών. Στη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.
 • Στην ενθάρρυνση των εστιατορίων σε διεθνές επίπεδο για προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα και συνταγές.
 • Στην τουριστική προβολή του τόπου προέλευσης των παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών.
Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την επέκταση των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., των Βαλκανίων και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.
Επιπλέον, ευελπιστούμε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του δείκτη εξαγωγών του εμπορικού και γεωργικού τομέα. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος υπολογίζεται από την αξία των εξαγωγών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έκτασης μιας χώρας, είναι κρίσιμος για τον προσδιορισμό της εξωστρέφειας της γεωργικής παραγωγής μας.
Δυστυχώς, οι ελληνικές επιδόσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές με μόνο 16.000 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο γης σε σύγκριση με άλλες χώρες ανάλογης έκτασης (Βέλγιο 508.000 ευρώ, Μάλτα 216.000 ευρώ, Λουξεμβούργο 186.000 ευρώ, Δανία 181.000 ευρώ).
Με βάση τη συμφωνία, σε πρώτη φάση, θα επιλεγούν 50 επιχειρήσεις από την Κρήτη και 50 από τη Δυτική Μακεδονία, στις οποίες η ΕΣΕΕ θα παράσχει έναν ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ για την εξαγωγή των προϊόντων τους και ο Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε θα αναζητήσει στις αγορές του εξωτερικού τους υποψήφιους αγοραστές.
Για την επίτευξη των παραπάνω, ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε στις 7 Οκτωβρίου 2013 στα πλαίσια της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων ANUGA για λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες εστίασης, σε ειδική εκδήλωση στην Κολωνία, θεσμοθέτησαν το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», το οποίο θα λαμβάνουν επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες.
Επιπλέον, στα πλαίσια της λειτουργίας του σήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται ανά διετία διαγωνισμός για την βράβευση του πιο πρωτότυπου και βέλτιστου πιάτου ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας.
Η ΕΣΕΕ, από την πλευρά της, θα αναλάβει:
 • Την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και καταναλωτών για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την θεσμοθέτησή του για αυτές και την ελληνική οικονομία συνολικά.
 • Την ανάπτυξη και ενημέρωση με περιεχόμενο δίγλωσσης (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακής πύλης (portal), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει πληροφόρηση για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας»,τις διαδικασίες λήψης του σήματος και άλλες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία.Μέσω της πύλης θα παρέχονται σε επαγγελματίες του χώρου, υπηρεσίες εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συμβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις εστίασης του εξωτερικού (ενδεικτικά: forums, webinars κτλ).
 • Το σχεδιασμό και την παραγωγή του «Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και την κατοχύρωση ονόματος και σήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Την εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην ετοιμασία εδεσμάτων με χρήση ελληνικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε θα αναλάβει: Την ενημέρωση των επιχειρήσεων του εξωτερικού για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τα οφέλη από την λήψη του, τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης του σήματος.
 • Την ετοιμασία του αναγκαίου υλικού για την διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: αίτηση συμμετοχής, ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία και τα κριτήρια πιστοποίησης κτλ.).
 • Τη συλλογή του αναγκαίου υλικού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: κείμενα, εικόνες, οικονομικά στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις κτλ) από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη διαδικασία του ελέγχου.
 • Την συμβουλευτική διαδικασία ικανοποίησης των κριτηρίων λήψης σήματος από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήψη αυτού.
 • Την απόδοση του σήματος στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί.
 • Την υποστήριξη της ΕΣΕΕ στην προσθήκη περιεχομένου της δικτυακής πύλης που αναφέρεται ανωτέρω.
Η ενεργοποίηση της εν λόγω συμφωνίας έρχεται να δώσει μια πρώτη απάντηση στο φλέγον θέμα της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Θεωρούμε ότι η Έκθεση της Κολωνίας θα αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη των διαδικασιών προώθησης του ελληνικού σήματος.
Η κοινή προσπάθεια ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε είναι πολύ σημαντική, αφού θα αποκαλύψει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του όλου εγχειρήματος και θα επιτρέψει την ασφαλέστερη προώθηση του Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας και σε πολλές άλλες χώρες.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη: «Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μου για την παρουσία μου σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τους κλάδους του εμπορίου τροφίμων και της εστίασης. Επίσης, είμαι χαρούμενος και συγκινημένος που απευθύνομαι στον ελληνισμό της Γερμανίας ο οποίος αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Οι απανταχού Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν με πείσμα την οικονομία μας και τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ»!»

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3.451 προσλήψεις στο δημόσιο μέχρι τέλος του χρόνου
Προηγούμενο άρθρο
Θέση υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
Μενού