Στελέχη Η/Υ και πωλητές ζητά η Apple

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 366

appleΠάνω από 200 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής και πωλήσεων προσφέρει ο τεχνολογικός κολοσσός Apple.

Συνεχίζοντας την ιστορία του εμπνευστή και ιδρυτή της, Στιβ Τζομπς, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα πληροφορικής και τεχνολογίας στις αγορές τουλάχιστον 20 χωρών παγκοσμίως και στηρίζει την επιτυχία της στους τουλάχιστον 60.400 εργαζομένους της (στοιχεία του 2011) παγκοσμίως.Η πλειονότητα των θέσεων απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο

Η Apple επιθυμεί να εντάξει στο προσωπικό της άτομα υψηλών προσόντων – κατόχους πτυχίων πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών, αλλά και διδακτορικών τίτλων σπουδών – τα οποία διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες, αλλά και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων είτε κατά μόνας ή σε συνεργασία με ομάδες εργασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία οφείλουν να διαθέτουν κριτική σκέψη και ισχυρά επαγγελματικά κίνητρα, δημιουργικότητα και υψηλό αίσθημα της ομάδας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν υπό συνθήκες πίεσης και να ανταποκρίνονται σε αυστηρές προθεσμίες παράδοσης.

Το «Εθνος-Εργασία» παρουσιάζει ενδεικτικά ορισμένες από τις προσφερόμενες θέσεις:

Θέση: Media and Networking Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή την Ηλεκτρολογία Μηχανολογία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε βάθος εμπειρία των προγραμμάτων Objective-C, C++ ή C, ισχυρή κατανόηση του πολυνηματικού προγραμματισμού (multithreaded programming), εξοικείωση με τα πρότυπα δικτύωσης.
Κωδ. θέσης: 21228684
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα:

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=21228684

Θέση: Software Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στις φυσικές επιστήμες, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων και στην ανάπτυξη συστημάτων εφαρμογών υψηλών προδιαγραφών, εμπειρία στις βάσεις δεδομένων RDBMS, μεταξύ των οποίων οι schema design και MySQL, εμπειρία στις γλώσσες PERL, PHP, RUBY και PYTHON, εμπειρία στο περιβάλλον UNIX.
Κωδ. θέσης: 25655066
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=25655066

Θέση: iTunes, Big Data Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στα προγράμματα Hadoop και άλλες τεχνολογίες τύπου SQL (Pig, Hive κ.λπ.), εμπειρία χειρισμού των προγραμμάτων Cassandra και SOLR, εμπειρία συγχώνευσης δεδομένων από τις πλατφόρμες NoSQL και Oracle.
Κωδ. θέσης: 26671823
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=26671823

Θέση: Software Engineer, Search
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στον προγραμματισμό, κατά προτίμηση στις γλώσσες Java ή C/C++, εμπειρία στα συστήματα Lucene/Solr ή άλλα σχετικά αντικείμενα, ικανότητα ανάπτυξης συστημάτων ανοχής βλαβών (fault-tolerant).
Κωδ. θέσης: 27588278
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=27588278

Θέση: Procurement Manager, WW Logistics – Air Freight
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση, τη Μηχανολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στη διαχείριση προμηθειών στον τομέα Προμηθειών και Logistics, εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον οκτώ έως δέκα ετών στον κλάδο των Logistics και, κυρίως, στη διεθνή διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Κωδ. θέσης: 27700753
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=27700753

Θέση: Accessories SQA Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή κατανόηση των μεθοδολογιών και πρακτικών SQA και προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών στο αντικείμενο, γνώση των αξεσουάρ και των περιφερειακών μονάδων των iPod, iPhone και iPad, σε βάθος κατανόηση των προγραμμάτων OS X, Windows, Unix και iOS, καλή κατανόηση της τεχνολογίας Bluetooth.
Κωδ. θέσης: 27809908
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=27809908

Θέση: Production Analyst-Flyover Maps
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, τη Μηχανολογία, τα Μαθηματικά ή τη Φυσική, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γενική επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, εμπειρία στο περιβάλλον Linux, δυνατότητα ταξιδίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κωδ. θέσης: 28007424
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=0&openJobId=28007424

Θέση: Hardware Systems Engineer – Mac
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γενική επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, εμπειρία στην ανάπτυξη και απομάκρυνση ιών πρωτοτύπων, τη λειτουργική επαλήθευση και την κατασκευαστική υποστήριξη, εμπειρία στο σχεδιασμό προϊόντων υψηλής έντασης, εμπειρία στα πεδία: αναλογικός σχεδιασμός, σχεδιασμός αισθητήρων, υψηλής ταχύτητας σειριακές διεπαφές (USB, PCIE, SATA, DisplayPort), παράλληλες διεπαφές μνήμης (DDR3/GDDR5), AMD ή/και NVidia GPUs και διαχείριση ενέργειας.
Κωδ. θέσης: 27838248
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=1&openJobId=27838248

Θέση: Employee Benefits Lawyer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Πτυχίο νομικής επιστήμης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξειδίκευση στο νομικό πλαίσιο ομοσπονδιακών φόρων και οφελών (IRC, ERISA, HIPAA, COBRA), γενική εξοικείωση με τους νόμους που ισχύουν σε χώρες εκτός δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον πέντε έως επτά ετών σε μεγάλη νομική εταιρεία ή σε νομικό τμήμα πολυεθνικής εταιρείας.
Κωδ. θέσης: 28905032
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=1&openJobId=28905032

Θέση: iOS Map Display Screener / Engineer
Περιοχή: Καλιφόρνια
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, έλεγχος εισερχόμενων ιών, κατανόηση των συστατικών λογισμικού που κατέχει η εταιρεία, χρήση εργαλείων απομάκρυνσης ιών και ανάλυσης απόδοσης, δημιουργία εγκυκλοπαιδικής γνώσης των ιών στα συστατικά της εταιρείας.
Κωδ. θέσης: 29712303
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα

https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=1&openJobId=29712303

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των θέσεων, την αποστολή βιογραφικών, τα προσόντα και τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι επιτυχόντες καταγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Apple: https://jobs.apple.com/us/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*USA&pN=1

Μενού