Ως τις 10 Οκτωβρίου αιτήσεις για την «Εξωστρέφεια»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 1K

Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο δεύτερο κύκλο του κοινοτικού προγράμματος «Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» που τρέχει μέσω του ΕΣΠΑ το υπουργείο Ανάπτυξης.

Oι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου –αν δε δοθεί κάποια παράταση- να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν την εξωστρεφή τους δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55% για δαπάνες ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε μέσω προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Οι δραστηριότητες:

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περίοπτη θέση έχουν πολλές δράσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών, κλωστουφαντουργικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, επιδοτούνται μεταξύ άλλων:

 • Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
 • Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή ζυμαρικών και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 • Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 • Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
 • Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
 • Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
 • Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Ζυθοπιία
 • Παραγωγή αναψυκτικών μεταλλικού νερού, εμφιαλωμένου νερού
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού

 

Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν αδιαλείπτως την 1η Ιανουαρίου του 2012 έχοντας κλείσει τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη χρήση.
 • Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.
 • Επίσης, υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αυτές είναι:
 • Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και σε μία από τις 120 δραστηριότητες. Ωστόσο, αν αυτές υποβάλουν πρόταση για μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίας, θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (από τους συγκεκριμένους κλάδους). Αυτές μπορούν να υποβάλουν προς χρηματοδότηση εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις από την πρώτη κατηγορία, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι στον κλάδο της μεταποίησης. Φυσικά μπορούν να καταθέσουν και αποκλειστικά δικό τους επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως θα έχει χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Η «ταυτότητα» του προγράμματος
-Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους). Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του προϋπολογισμού δεν μπορεί δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης.

-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55 % (βλ. τον οδηγό του προγράμματος παρακάτω). .

-Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

– H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.

– Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

– Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Οι κατηγορίες επαγγελματιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Παραγωγή παγωτών
Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ, λοβού και φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση που διατίθενται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου kg
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών / Υπό ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή μπέικιν πάουντερ
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Επιλογή σύμφωνα με συνημμένο πίνακα
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού
Υπηρεσίες παροχής πάγου (μόνο οι επιχειρήσεις υπηρεσιών παροχής πάγου)
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Κατασκευές κτιρίων
Εργα πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Χονδρικό εμπόριο (πλην εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων / μοτοσικλετών)
Εκδοση λογισμικού
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακές πύλες
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση συναφείς δραστηριότητες
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λπ.)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δικτυακές πύλες (web portals)
Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals)
Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals)
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά
Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
Αλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις)
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Μενού