Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από την ΕΣΕΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 98

esee1Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ανακοίνωσε ότι υλοποιεί την Ε’ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (περίοδος υλοποίησης Νοέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014), η οποία περιλαμβάνει Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e – learning). Δείτε παρακάτω (Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης) τις διαθέσιμες θεματικές και τις πόλεις όπου θα υλοποιηθούν.Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι για δια βίου εκπαίδευση (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:

  1. μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr),
  2. μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: ermeion2@esee.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (διατίθεται παρακάτω),
  3. μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης διατίθεται παρακάτω).
  4. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι η Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 τηλ.: 210 3259236-7

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΙΚΑ: Αναδρομικοί έλεγχοι για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ
Προηγούμενο άρθρο
Η προκήρυξη για 120 εργάτες και καταμετρητές στην ΕΥΔΑΠ
Μενού