Προσωπικό εδάφους ζητούν στη Singapore Airlines

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 293

Προσωπικό εδάφους θα προσλάβει η ασιατική αεροπορική εταιρεία Singapore Airlines, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε ότι «επιστρέφει» στην Αθήνα σε προσωρινή βάση για τους μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2014 με δύο πτήσεις εβδομαδιαίως – κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Την τρέχουσα περίοδο, η εταιρεία προσφέρει θέσεις προσωπικού εδάφους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να εγκατασταθούν μόνιμα στη Σιγκαπούρη.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό γενικών καθηκόντων, ενώ «ανοικτές» θέσεις εντοπίζονται τόσο σε στελεχιακό επίπεδο, όσο και σε εξειδικευμένες θέσεις λογιστικής, πωλήσεων, μάρκετινγκ, συντήρησης και μηχανολογίας. Κάποιες από τις υπάρχουσες ειδικότητες είναι οι ακόλουθες: Associate Software Engineer, Customer Service Officer, Flight Services Officer, Finance Officer, Technical Engineering Officer, Business Development Executive, Food & Beverage Manager, Officer Inflight Services , Priority Passenger/Corporate Services Manager Accountant, CRM Marketing Specialist και e-Commerce Specialist.

Μετά την ηλεκτρονική αποστολή του βιογραφικού σημειώματός τους, οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στον πίνακα επιτυχόντων οφείλουν να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες που επιλέγει η εταιρεία και, συγκεκριμένα, να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία και σε ψυχομετρικές εξετάσεις και εξετάσεις γνώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής και τη λίστα των «ανοικτών» θέσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Singapore http://www.singaporeair.com/en_UK/careers/

Μενού