Πτυχιούχους με εξειδίκευση και πολυετή προϋπηρεσία ζητά ο ΟΟΣΑ για το Παρίσι

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 265

Δεκάδες θέσεις εργασίας ανοίγουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έδρα του, στο Παρίσι, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Οργανισμός, ο οποίος εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα φιλοδοξεί να είναι ένα διεθνές φόρουμ για την παραγωγή νέων ιδεών για καλύτερη παιδεία, για καταπολέμηση της διαφθοράς, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και για κοινωνική ευημερία, αναζητά άτομα υψηλών προσόντων με σπουδές και επιστημονική εξειδίκευση σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση που θα τους εξασφαλίσει διεθνή καριέρα σε έναν από τους πιο γνωστούς οικονομικούς Οργανισμούς έχουν εξειδικευμένοι Ελληνες επιστήμονες

Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν από τους τομείς της νομικής, των οικονομικών και χρηματοοικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων, των πολιτικών επιστημών και της δημόσιας διοίκησης, ενώ ζητούνται επίσης άτομα εξειδικευμένα στην επικοινωνία και στα ΜΜΕ και στην ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων. Πέραν των τυπικών προσόντων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, δυνατότητα να συμμετάσχουν και να εργάζονται σε μία πολυπολιτισμική εργασιακή ομάδα, να διαχειρίζονται πολλαπλά καθήκοντα υπό συνθήκες πίεσης και να μπορούν να επικοινωνήσουν εξίσου αποτελεσματικά με στελέχη του ΟΟΣΑ ανεξαρτήτως ιεραρχίας.

Σήμερα το «Εθνος – Εργασία» παρουσιάζει ενδεικτικά ορισμένες από τις θέσεις που προσφέρει ο Οργανισμός. Πρόκειται για τις εξής:

Θέση: Policy Analysts /Project Managers (5)
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα χρηματοοικονομικά, στην οικονομική ανάπτυξη ή άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στην εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τη διαχείριση έργων σε διεθνή οργανισμό, υπουργείο ή εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, εμπειρία σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς: επενδυτική πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικές καινοτομίας και ισότητας των φύλων, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ή προθυμία για εκμάθησή της. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας 13 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08875
Αιτήσεις: έως τις 21 Οκτωβρίου.

Θέση: Junior Economists /Policy Analysts (5)
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά, στην οικονομική ανάπτυξη, τη διοίκηση επιχειρήσεων, στα χρηματοοικονομικά ή άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε διεθνή οργανισμό, υπουργείο, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλη σχετική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα σε τουλάχιστον έναν από τους τομείς: επενδυτική πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικές καινοτομίας και ισότητας των φύλων, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ή προθυμία για εκμάθησή της. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας 13 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08874
Αιτήσεις: έως τις 21 Οκτωβρίου.

Θέση: Communication officer
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στη δημοσιογραφία ή την επικοινωνία ή άλλο συναφές αντικείμενο, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στο αντικείμενο της θέσης, πολύ καλή γνώση των τεχνολογιών Διαδικτύου και κατανόηση της τεχνικής βάσης των διαδικτυακών καινοτομιών, εμπειρία στη διαχείριση έργων, άριστη γνώση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ICT), συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και πλατφορμών Διαδικτύου, web 2.0 και SharePoint, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08876
Αιτήσεις: έως τις 21 Οκτωβρίου.

Θέση: Head of Transfer Pricing Unit
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νομική, στα οικονομικά, στα δημόσια οικονομικά ή άλλο συναφές αντικείμενο, κατά προτίμηση στη διεθνή φορολογία, προϋπηρεσία διάρκειας οκτώ έως δέκα ετών στον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης, εμπειρία στην τιμολόγηση συναλλαγών και στον σχεδιασμό φορολογίας, άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel και PowerPoint), άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ή προθυμία για εκμάθησή της. Η γνώση της ισπανικής γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08864
Αιτήσεις: έως τις 21 Οκτωβρίου.

Θέση: Lawyer (Nuclear Energy Agency)
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νομική, κατά προτίμηση στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, το ενεργειακό δίκαιο ή το περιβαλλοντικό δίκαιο, προϋπηρεσία διάρκειας τριών έως επτά ετών στο αντικείμενο της θέσης σε εθνικό κυβερνητικό οργανισμό ή σε διεθνή οργανισμό ή ως σύμβουλος επιχειρήσεων, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ή προθυμία για εκμάθησή της. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08865
Αιτήσεις: έως τις 14 Οκτωβρίου.

Θέση: Junior Legal Adviser
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νομική με εξειδίκευση στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, προϋπηρεσία διάρκειας ενός ή δύο ετών στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο ή το εργατικό δίκαιο, άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel και PowerPoint) και του Outlook, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08861
Αιτήσεις: έως τις 14 Οκτωβρίου

Θέση: Anti-Corruption Analyst
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νομική με εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, η γνώση εταιρικού, φορολογικού και λογιστικού δικαίου θεωρείται πρόσθετο προσόν, προϋπηρεσία διάρκειας τριών έως επτά ετών στην ανάλυση της ποινικής νομοθεσίας, εμπειρία στην επικοινωνία με κυβερνητικούς και άλλους παράγοντες, η γνώση της υποβοηθούμενης νομικής έρευνας μέσω του Lexis/Nexis θεωρείται προσόν, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08854
Αιτήσεις: έως τις 14 Οκτωβρίου.

Θέση: Statistician
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη στατιστική, στα οικονομικά, τα μαθηματικά ή άλλο συναφές αντικείμενο, καλή γνώση των στατιστικών βάσεων δεδομένων και του IT, προϋπηρεσία στην παραγωγή ή χρήση στατιστικών, εμπειρία σε στατιστικές έννοιες και εφαρμοσμένες οικονομετρικές τεχνικές, άριστη γνώση του λογισμικού Microsoft Office (Excel και Access), καλή γνώση των γλωσσών προγραμματισμού FAME, STATA, SAS και Visual Basic, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.
Κωδ. θέσης: 08851
Αιτήσεις: έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις, τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν, αλλά και τα ακριβή προσόντα που πρέπει να διαθέτουν μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ, http://www.oecd.org/careers/.

Πυρηνικός Φυσικός

Θέση: Nuclear Safety Specialist
Περιοχή: Παρίσι
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στην πυρηνική μηχανική, τη μηχανολογία ή την εφαρμοσμένη φυσική, προϋπηρεσία διάρκειας τριών έως επτά ετών στον σχεδιασμό, στη λειτουργία, στον συντονισμό ή στην έρευνα για την ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων, εμπειρία στον σχεδιασμό και στον συντονισμό έργων και μελετών κατά την έρευνα για την ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων, άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, βάσεις δεδομένων κ.λπ.), άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και γνώση μίας ακόμα γλώσσας των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ή προθυμία για εκμάθησή της. Η θέση αφορά απασχόληση με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Κωδ. θέσης: 08877
Αιτήσεις: Εως τις 21 Οκτωβρίου.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΕΛΤΑ: Πρώτες προκηρύξεις για τις 806 εποχικές θέσεις
Προηγούμενο άρθρο
Προσωπικό εδάφους ζητούν στη Singapore Airlines
Μενού