125 καθηγητές και διοικητικοί σε τουριστικές σχολές

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 85

Πολλές θέσεις για καθηγητές ξένων γλωσσών και αποφοίτους Πληροφορικής, Οικονομικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Εκπαιδευτικό και διοικητικό-βοηθητικό προσωπικό θα προσλάβει το υπουργείο Τουρισμού για τη λειτουργία των σχολών του (ΑΣΤΕ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και Σχολή Ξεναγών) κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014.

Συγκεκριμένα, 125 άτομα θα προσληφθούν με τη διαδικασία της επιλογής, ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού.

Πολλές θέσεις για καθηγητές ξένων γλωσσών και αποφοίτους Πληροφορικής, Οικονομικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις (ωρομίσθιοι και αναπληρωτές) σε ΙΕΚ και ΕΠΑΣ είναι οι ακόλουθες:

Αναβύσσου: 3 θέσεις ΠΕ Αγγλικών, δύο θέσεις ΠΕ Γαλλικών, 2 θέσεις ΠΕ Γερμανικών, μία θέση ΠΕ Οικονομικών, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, 3 θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων και 3 θέσεις ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης.

Ρόδου: μία θέση ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών, μια θέση ΠΕ Γερμανικών, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία θέση ΤΕ Αισθητικού, μία θέση ΠΕ Χημικού, μία θέση ΠΕ Γεν. Ιατρικής, μία θέση ΠΕ Περιβάλλοντος, μία θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και 2 θέσεις ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης.

Πελοποννήσου: μια θέση ΠΕ Διαιτολογίας, μία θέση ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών, μία θέση ΠΕ Οικονομικών, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων και 2 θέσεις ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης.

Αθηνών: 2 θέσεις ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών, μια θέση ΠΕ Γερμανικών, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά και 2 θέσεις ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης.

Ηρακλείου: 2 θέσεις ΠΕ Αγγλικών, 2 θέσεις ΠΕ Γαλλικών, μία θέση ΠΕ Γερμανικών, μία θέση ΠΕ Οικονομικών, μία θέση ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, 4 θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων (με έμφαση στα Επισιτιστικά), 7 θέσεις ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης και μία θέση ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.

Θεσσαλονίκης: μία θέση ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών, μια θέση ΠΕ Γερμανικών, μία θέση ΠΕ Οικονομικών, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στη Ξενοδοχειακή και 2 θέσεις Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ).

Κέρκυρας: μία θέση ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών, μία θέση ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά και 2 θέσεις Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ).

Γαλαξιδίου: τρεις θέσεις ΠΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2 θέσεις ΔΕ Τεχνικού Μαγειρικής, μία θέση ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, μία θέση ΠΕ Αγγλικών, μία θέση ΠΕ Γαλλικών και μια θέση ΠΕ Γερμανικών.

Από το σύνολο των θέσεων αναπληρωτών, το 50% θα καλυφθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄).

ΑΣΤΕ – Σχολή Ξεναγών

Εξάλλου, 23 επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, αλλά και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, θα προσλάβει το υπουργείο Τουρισμού για την ανάθεση διδακτικού έργου, με ωριαία αντιμισθία και για χρονικό διάστημα έως 9 μήνες, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι θέσεις στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Δίκαιο 3, Ψυχολογία – Κοινωνιολογία 2, Οικονομικές Επιστήμες 3, Ψυχαγωγία 1, Μάρκετινγκ 2, Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων 2, Υπηρεσία Ορόφων 1, Πληροφορική 1, Τεχνικά Τουριστικά Μαθήματα 1, Αγγλικά 3, Γαλλικά 2 και Γερμανικά 2.

Τέλος, από 10 άτομα (ωρομίσθιους καθηγητές) θα προσλάβει η Σχολή Ξεναγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 3736041.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
106 καθηγητές μουσικής, καλλιτεχνικών και γυμναστές σε τέσσερις δήμους
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΗ: 49 τεχνικοί και διοικητικοί
Μενού