445 θέσεις πρακτικής άσκησης για αποφοίτους αγροτικών σπουδών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 255

84923Εως το τέλος της εβδομάδας θα εκδοθεί η πρόσκληση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πρόσληψη 445 άνεργων νέων επιστημόνων με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα του Οργανισμού αφορά την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου για κάθε ωφελούμενο με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του και στοχεύει στην τοποθέτηση των νέων επιστημόνων σε θέσεις εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με τη μορφή της πρακτικής άσκησης.

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται σε πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και των προσωπικών δεξιοτήτων των άνεργων επιστημόνων.

Ειδικότητες
Δικαίωμα πρόσληψης έχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες: ΠΕ και ΤΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ και ΤΕ Γεωπόνων ανεξαρτήτως ειδικότητας, ΠΕ Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ Οικονομολόγων.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του φορέα σε όλη τη χώρα και έχουν δικαίωμα να «δηλώσουν» αποκλειστικά και μόνο μία θέση της προτίμησής τους. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των καθεστώτων ενισχύσεων καθ’ εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Κριτήρια
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν απαραιτήτως τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην πρόσκληση, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια που προβλέπονται για την επιλογή περιλαμβάνουν την ηλικία των ενδιαφερομένων και το χρόνο ανεργίας. Επιπλέον, κατά τη μοριοδότηση και επιλογή θα «μετρήσουν» και κοινωνικά κριτήρια, όπως η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους ευπαθούς κοινωνικής ομάδας.

Εργασία και πιστοποίηση
Οι άνεργοι επιστήμονες θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα επτάμηνο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορίσει υπεύθυνους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελούμενους ένα εξατομικευμένο σχέδιο.

Οι συμμετέχοντες θα ασφαλιστούν τόσο για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη όσο και για ατύχημα, και θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνολική αποζημίωση περίπου 4.285 ευρώ μεικτά. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας, η οποία θα «ανοίξει» στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, www.opekepe.gr

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατανομή θέσεων
Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
24
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
3
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
5
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
5
Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
14
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
4
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
5
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
6
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
28
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
2
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
10
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
6
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
11
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
1
Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
12
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
8
Περ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
15
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
6
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
5
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
6
Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
41
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
1
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
14
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
10
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
34
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
18
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
11
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
11
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
11
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
4
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
6
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
6
ΠΕ/ΤΕ Οικονομολόγων
1
Περιφέρεια Αττικής
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
20
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
10
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
3
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
20
ΠΕ/ΤΕ Οικονομολόγων
15
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
9
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
3
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
4
ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων
2
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
2
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
8
ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων
3
ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων
2

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ασφαλιστικούς συμβούλους ζητά η International Life
Προηγούμενο άρθρο
Πως δηλώνονται και πως φορολογούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις
Μενού