ΙΚΑ: παράταση για τις εισφορές εργαζομένων σε επιχειρήσεις μελών οικογένειας τους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 297

ikaΤο ΙΚΑ δίνει παράταση στην προθεσμία καταβολής για τις ασφαλιστικές εισφορές που προέκυψαν από την μετατροπή της ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων, απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών οικογένειας τους κατ’ εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων.Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές επιχειρήσεις που απασχολούνται τα εν λόγω πρόσωπα μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η μετατροπή της ασφάλισής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας έως 31/12/2013 για την καταβολή των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών, μόνο για όσους εργοδότες έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στις προϋποθέσεις για την μετατροπή ασφάλισης, έως 30/9/2013.

Για τις περιπτώσεις αυτές επισημαίνεται ότι, στις Π.Ε.Ε. θα καταχωρείται ως ημερομηνία έναρξης Π.Τ. η 1/1/2014, θα επιδίδεται στον εργοδότη και θα τίθεται σε καθεστώς αναστολής μέσω της διαδικασίας του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως περιγράφεται στις ανωτέρω εγκυκλίους.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Το νέο ασφαλιστικό φέρνει συγχωνεύσεις ταμείων
Προηγούμενο άρθρο
Ασφαλιστικό πιστοποιητικό για τις εταιρείες από 1.1.2014
Μενού