8450 προσλήψεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια μέσω ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 529

OAED (1)Συγκεκριμένα οι προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ αφορούν σχολικές μονάδες δημοτικά ,γυμνάσια καιλύκεια, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), και σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και στους φορείς επίβλεψης.

Οι 8.450 προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας μέσω του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής:
 • Αν. Μακεδονία-Θράκη (530 θέσεις),
 • Αττική (2.660 θέσεις),
 • Β. Αιγαίο (290 θέσεις),
 • Δυτ. Ελλάδα (535 θέσεις),
 • Δυτική Μακεδονία (340 θέσεις),
 • Ηπειρος (300 θέσεις),
 • Θεσσαλία (570 θέσεις),
 • Ιόνια Νησιά (280 θέσεις),
 • Κεντρική Μακεδονία (1.420 θέσεις),
 • Κρήτη (610 θέσεις),
 • Ν. Αιγαίο (150 θέσεις),
 • Πελοπόννησος (550 θέσεις) και
 • Στερεά Ελλάδα (205 θέσεις).
Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν στα σχολεία είναι :
 • καθαρίστριες,
 • τραπεζοκόμοι,
 • νηπιαγωγοί (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση),
 • ψυχολόγοι (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ),
 • υπάλληλοι Κοινωνικής Εργασίας – κοινωνικοί λειτουργοί (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ),
 • επιστάτες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ),
 • λογοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ),
 • εργοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ),
 • φυσιοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ),
 • σχολικοί νοσηλευτές (ΣΜΕΑΕ),
 • ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΣΜΕΑΕ),
 • οδηγοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ) και
 • συνοδοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ).
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι μήνες και 15 ημερολογιακές ημέρες, ώστε με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν οι ανάγκες για ένα μεγάλο τμήμα του σχολικού έτους.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι άνεργοι (από 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.
Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης.
Τα κριτήρια είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επίδομα ανεργίας για τους εποχικούς για 3 μήνες
Προηγούμενο άρθρο
7 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης
Μενού