Νομικοί στην Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 509

olmeΗ Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενδιαφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με ειδικούς έμμισθους εξωτερικούς συνεργάτες, Νομικούς.

Συγκεκριμένα:

α) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου και
β) με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα εργασιακά των εκπαιδευτικών του δημοσίου και το δημόσιο δίκαιο.

Αιτήσεις και βιογραφικά να στέλνονται στο mail της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.

Μενού