10 Θέσεις εργασιας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobsΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/99 “Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες”.

Το προσωπικό αυτό εξαιρείται από την διαδικασία των κεφαλαίων ον Α. Β και Γ του Νόμου 2190/94. όπως ισχύει, που αναφέρονται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 1256/82.

Αυτόν τον καιρό κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη δέκα (10) τεχνιτών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν Δημόσια κτίρια, σχολεία, κήποι, πάρκα, πλατείες και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις πολιτών μετά την δολοφονία συμπολίτη μας. Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, ως εξής:

• Δύο (2) τεχνίτες πλακάδες (ΔΕ)

• Δύο (2) τεχνίτες σιδεράδες (ΔΕ)

• Ένας (1) οδηγός αυτοκινήτων (ΔΕ)

• Δύο (2) υδραυλικοί (ΔΕ)

• Τρεις (3) ελαιοχρωματιστές (ΔΕ)

Σύνολο δέκα (10) άτομα

Η σύμβαση εργασίας των παραπάνω θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 30/6041.0001 με το ποσό 28.380,00 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον ΚΑ 30/6054.0001 με το ποσό 9.056,06 € του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικών έτους 2013.

Σημειώνουμε ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η διαδικασία του Ν. 2190/94, ούτε η προβλεπόμενη έγκριση από την Τετραμελή εξ Υπουργών Επιτροπή.

Οι προθεσμίες και οι αιτήσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα
\

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *