10 Θέσεις εργασιας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

jobsΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/99 “Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες”.

Το προσωπικό αυτό εξαιρείται από την διαδικασία των κεφαλαίων ον Α. Β και Γ του Νόμου 2190/94. όπως ισχύει, που αναφέρονται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 1256/82.

Αυτόν τον καιρό κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη δέκα (10) τεχνιτών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν Δημόσια κτίρια, σχολεία, κήποι, πάρκα, πλατείες και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις πολιτών μετά την δολοφονία συμπολίτη μας. Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, ως εξής:

• Δύο (2) τεχνίτες πλακάδες (ΔΕ)

• Δύο (2) τεχνίτες σιδεράδες (ΔΕ)

• Ένας (1) οδηγός αυτοκινήτων (ΔΕ)

• Δύο (2) υδραυλικοί (ΔΕ)

• Τρεις (3) ελαιοχρωματιστές (ΔΕ)

Σύνολο δέκα (10) άτομα

Η σύμβαση εργασίας των παραπάνω θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 30/6041.0001 με το ποσό 28.380,00 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον ΚΑ 30/6054.0001 με το ποσό 9.056,06 € του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικών έτους 2013.

Σημειώνουμε ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η διαδικασία του Ν. 2190/94, ούτε η προβλεπόμενη έγκριση από την Τετραμελή εξ Υπουργών Επιτροπή.

Οι προθεσμίες και οι αιτήσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
12 Θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ Αρτας
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Θέρμου : Θέση εργασίας ΔΕ Μάγειρα
Μενού