Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ΚΕΚ EUROTraining A.E.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 369

iekeuro_trainingΗ εταιρεία EUROTraining Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει δύο πιστοποιημένες δομές στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο αντίστοιχα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολυδιάστατων υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η εταιρεία στα πλαίσια της υλοποίησης ερευνητικού έργου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις», προτίθεται να προσλάβει ερευνητές με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο και τεχνικό προσωπικό:

  1. Ερευνητής 1 – Πληροφορική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικός (Phd)
  2. Ερευνητής 2 – Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MSc)
  3. Υποστηρικτικό προσωπικό

 

  • Περιγραφή προσόντων: Ερευνητής 1 –Πληροφορική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικός

Επίπεδο πτυχίου: Διδακτορικό (Phd) ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και βεβαίωση πενταετούς προϋπηρεσίας σε συναφές ερευνητικό αντικείμενο με το ζητούμενο πεδίο εξειδίκευσης

Πεδίο εξειδίκευσης: Εκπαιδευτική τεχνολογία, εκπαίδευση και ΤΠΕ ή άλλο αντίστοιχο

Επιπλέον προσόντα: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Proficiency)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

  • Περιγραφή προσόντων: Ερευνητής 2 – Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Επίπεδο πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) και βεβαίωση πενταετούς προϋπηρεσίας σε συναφές ερευνητικό αντικείμενο με το ζητούμενο πεδίο εξειδίκευσης

Πεδίο εξειδίκευσης: Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

  • Περιγραφή προσόντων: Υποστηρικτικό προσωπικό

Επίπεδο πτυχίου: Πτυχίο Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)

Πεδίο εξειδίκευσης: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης και Πληροφορικής, Διαχείριση Έργων (project management)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

Παρακαλώ αποστείλατε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στoe-mail hr@eurotraining.gr υπόψη του κ. Ζωτάκη Βασίλη με σαφή ένδειξη της θέσης του ενδιαφέροντος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 Προσλήψεις απο την ΚΑ ΕΠΚΑ
Προηγούμενο άρθρο
4 προσλήψεις στο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Κοζάνης
Μενού