2 θέσεις καθαριστών στο Δήμο Ιωαννιτών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 291

Χωρίς τίτλο1Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών προκηρύσσει 2 θέσεις καθαριστών σε νηπιαγωγεία με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 8 μηνών .

Ειδικότερα προκηρύσσει:

1) μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (καθαρισμός 3 αιθουσών)
2) μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο Νηπιαγωγείο Νήσου (καθαρισμός 1 αίθουσας) με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 8 μηνών από 01 -11-2013 έως 30-06-2013.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 113 του ν. 1892/90 της παραγρ.15 του άρθρου 5 του ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στην Καπλάνη 11 1ος όροφος έως και την 25-10-2013 και ώρες 08:30 με 13:30 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1 ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
2 ) Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
4) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
5) Ταυτότητα –φωτοτυπία

Ο έλεγχος των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής την 29-10-2013 και ώρα 13:30 και η μοριοδότηση θα γίνει με τα πρότυπα διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 προσλήψεις στο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Κοζάνης
Προηγούμενο άρθρο
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η περίοδος των προεκπτώσεων – Ξεκινούν 1η Νοεμβρίου οι εκπτώσεις
Μενού