Έρχονται 30.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 216

oaed (1)«Αντίστροφη μέτρηση» έχει σημάνει για την έκδοση της μεγάλης προκήρυξης για την κάλυψη 30.000 θέσεων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων και θα οριστούν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων.

Η μερίδα του λέοντος για τις θέσεις του προγράμματος αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας υπολογίζεται πως θα προβλεφθούν 15.000 από τις 30.000 θέσεις για τους φορείς αυτούς ενώ οι υπόλοιπες θα καλύψουν ανάγκες σε ΚΕΠ, στο υπουργείο Εργασίας και στα εποπτευόμενα ασφαλιστικά ταμεία (όπως ΟΑΕΕ, ΕΟΠΠΥ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΚΚΑ, ΕΙΚ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ MME, ETAT, NAT, ΟΓΑ, ΟΠΑΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ), σε διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και στις μπτροπόλεις της χώρας ή στα λιμάνια.

Οι βασικές ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Λυκείου και μεταξύ άλλων θα προκηρυχθούν θέσεις Διοικητικού, Διοικητικού Οικονομικού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Λειτουργών, Πληροφορικής, Επαγγελμάτων Υγείας, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Πολιτικών Μηχανικών.

Μετά την έγκριση από το ΑΣΕΠ, ο ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει αναλυτικά τις θέσεις του προγράμματος, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι ( 18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Όπως προβλέπεται σε όλες τις προκηρύξεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, θα οριστεί προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Γενική αρχή αποτελεί η κατάταξή τους στον σχετικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που τηρεί ο ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες (ανώτατος αριθμός τα 54 μόρια), το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του της συζύγου των ανέργων με ανώτατο όριο τους 36 μήνες (ανώτατος αριθμός τα 54 μόρια), το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό από 10 έως 30 μόρια ανάλογα με το ύψος του) η ηλικία (από 18 έως 24 μόρια ανά ηλικιακή κατηγορία) και ο αριθμός ανήλικων τέκνων (12 μόρια για κάθε τέκνο).

Για την κατάρτιση του Πίνακα θα χρησιμοποιηθεί μηχανογραφικό λογισμικό του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και διαφάνεια στον υπολογισμό των μορίων που έχει κάθε υποψήφιος.

Πηγή : alexandreia-gidas.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επαγγελματική κατάρτιση για 160 ανέργους στην Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Οι νέες προθεσμίες για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών
Μενού