ΔΕΗ προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 274

εύρεση-εργασίας5Η ΔΕΗ ανακοινώνει προσλήψεις για υπάλληλους Γραφείου , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών (ΔΜΠ) που εδρεύει στον Νομό Αττικής, και στους Τομείς Μεγάλων Πελατών, στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

Οι προσλήψεις στην ΔΕΗ αφορούν τις κάτωθι ειδικότητες και για 8μηνη διάρκεια
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 3 θέσεις
  • ΔΜΠ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 2 θέσεις Δ
  • ΜΠ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 θέσεις Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών μας στις ακόλουθες διευθύνσεις :
1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 502 : ΔΕΗ/ΔΜΠ/ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών, Οδός : 3ης Σεπτεμβρίου 7, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 6ος όροφος, γραφεία 602, 603, 606. (Αρμόδιες: κα Μιχαλοπούλου, κα Ιωάννου, κα Κουρέα, (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-5233895, 210- 5248521, 210-5233582).
2. Για τις θέσεις με κωδικό 501 : ΔΕΗ/**ΔΜΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οδός: Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ.: 551 33, Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Τομέα Μεγάλων Πελατών Θεσσαλονίκης (αρμόδιοι : κος Παππάς Σταύρος, τηλ: 2310-456227 και κα Φωτιάδου Αγγελική ,τηλ : 2310-456242).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες δηλαδή από 23/10 εως 1/11 οι θέσεις προκηρύσσονται και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Πατρέων και Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες .

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 Θέσεις εργασίας στα Χανιά
Προηγούμενο άρθρο
8 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαιστού
Μενού