Διοικητικοί Γραμματείς στη Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

gr.exodus.dei-25316779-52143099Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών (ΔΜΠ) που εδρεύει στον Νομό Αττικής, και στους Τομείς Μεγάλων Πελατών, στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.Αναλυτικά:

  1. 500 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες, 3 άτομα
  2. 501 ΔΜΠ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες, 2 άτομα
  3. 502 ΔΜΠ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες, 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 502 : ΔΕΗ/ΔΜΠ/ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών, Οδός : 3ης Σεπτεμβρίου 7, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 6ος όροφος, γραφεία 602, 603, 606. (Αρμόδιες: κα Μιχαλοπούλου, κα Ιωάννου, κα Κουρέα, (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-5233895, 210- 5248521, 210-5233582).

2. Για τις θέσεις με κωδικό 501 : ΔΕΗ/ΔΜΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οδός: Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ.: 551 33, Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Τομέα Μεγάλων Πελατών Θεσσαλονίκης (αρμόδιοι : κος Παππάς Σταύρος, τηλ: 2310-456227 και κα Φωτιάδου Αγγελική ,τηλ : 2310-456242).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Από 23.10.2013 έως και 01.11.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
10 Ακόλουθοι Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις έως 29/10 για 20 προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης
Μενού