8 εποχικοί στο Δήμο Ιάσμου, Νομού Ροδόπης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 63
job2Ο Δήμος Ιάσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου και συγκεκριμένα τους εξής:
  • 1 ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),
  • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη,
  • 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργων (GRADER KOMATSU),
  • 1 ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού και
  • 4 ΥΕ Εργατών /Εργατριών Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ιάσμου
Ν. Ροδόπης Τ
.Κ. 69200
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2534350105.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας
Προηγούμενο άρθρο
6 εργάτες στο ∆ήµο Ιωαννιτών
Μενού