Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ με πιστοποίηση απο τα ΚΕΠΑ

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 85

1_1Ηλεκτρονικά από το σύστημα ελέγχου πιστοποιήσης από τα ΚΕΠΑ του ΙΚΑ, θα ελέγχονται από τις ΔΟΥ οι ΑμεΑ ωστε να πάρουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόμησης.

Συγκεκριμένα με κοινή υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι για να λάβουν απαλλαγή οι ΑμεΑ από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης δεν χρειάζεται να προσκομίσουν τις γνωματεύσεις Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
Συγκεκριμένα η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕΠΑ για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου είναι η κάτωθι:
Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕΠΑ.
Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕΠΑ γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής
Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται για την αντιστοίχιση των παθήσεων με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕΠΑ αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης.
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας και τέλη ταξινόμησης , υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ, μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους..

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εξετάσεις για πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας. Έως 4/11 οι αιτήσεις
Προηγούμενο άρθρο
Αυτές είναι οι 43 εταιρείες που είναι οι ηγέτες της ελληνικής οικονομίας
Μενού