Πρόγραμμα απασχόλησης για 100 ανέργους στην Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 268
ergasia (2)Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Τουρισµός – Απασχόληση – Επιχειρηµατικότητα» υλοποιεί την Πράξη «Τουρισµός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».
Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο απευθύνονται σε 100 άνεργους κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ηλικίας 18-64 ετών) εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕ∆ εκτός µητρώων ανεργίας και στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εµπορίου και τουριστικών υπηρεσιών του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Τα προγράµµατα κατάρτισης είναι τα εξής:
 • τεχνικές πωλήσεων στο λιανικό εµπόριο (2 τµήµατα),
 • βοηθός στον επισιτισµό (2 τµήµατα) και
 • κοινωνική οικονοµία -επιχειρηµατικότητα (1 τµήµα).
Οι δράσεις επιµόρφωσης αφορούν στην:
 • επιµόρφωση στην ιστορία της Θεσσαλονίκης (1 τµήµα) και
 • σε βασικές γνώσεις στη ρωσική γλώσσα (1 τµήµα).
Το αποτέλεσµα της Πράξης αναµένεται να είναι:
 • η πρόσληψη 60 ωφελουµένων σε επιχειρήσεις εστίασης,
 • λιανικού εµπορίου,
 • διαµονής και
 • παροχής τουριστικών υπηρεσιών,
 • η ίδρυση 15 νέων ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και
 • η ίδρυση 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ. Επ.) στις οποίες θα συµµετάσχουν 25 ωφελούµενοι.
Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στη δράση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 • να είναι άνεργοι,
 • εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή να είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός µητρώου ανεργίας,
 • να είναι µεταξύ 18 – 64 ετών,
 • να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, του Νοµού
 • Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής έως και τις 31/10/2013.
Υποβολή αιτήσεων
Η αίτηση µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην έδρα της Ειδήµων Σύµβουλοι Ανάπτυξης στη διεύθυνση
Ερατούς 2,
Τ.Κ. 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης,
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310/814400-814068,
µε αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία των δυνητικά ωφελουµένων ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
17 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Προηγούμενο άρθρο
30 Θέσεις εργασιας με 8μηνα στο Δήμο Κομοτηνής
Μενού