20 ευρω θα πληρώσουν στο ΙΚΑ όλοι οι εργοδότες ανα εργαζόμενο εώς 29/11

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 72

new_logo_ika20 ευρω θα πληρώσουν στο ΙΚΑ όλοι οι εργοδότες ανα εργαζόμενο εώς 29/11 όπως καθορίζει εγκύκλιος του Ιδρύματος ,υπερ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων. Συγκεκριμένα με εγκύκλιο, οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν εισφορά 20 ευρώ ανα εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων που έχει θεσπιστεί μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και καταβάλλεται με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

Η εν λόγω εργοδοτική εισφορά αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο 2013, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους.
Επίσης η είσπραξη της εισφοράς των 20 ευρώ δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012. Η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά και τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα.
Στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ( ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ).
Οι υπόχρεοι της εισφοράς εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ σύμφωνα με την εγκύκλιο, με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαδικτυακό λογαριασμό εισόδου του εργοδότη, για την υποβολή ΑΠΔ που θα εμπεριέχει:
  • Το πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.
  • Το συνολικό ποσό που οφείλεται.
  • Και ότι το ποσό αυτό , για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013.
Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.
Η είσπραξη της ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς θα λάβει χώρα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.
Κατόπιν τούτου, οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την 29/11/2013 , με ενιαία κίνηση , τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2013, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις στα Χανιά από το ΔΕΔΔΗΕ
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Σέρρες
Μενού