20 Θέσεις εργασίας στο δήμο Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 18

changeΟ Δήμος Καβάλας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2013, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’άτομο το μήνα για το έτος 2013
Ο Δήμος Καβάλας έχοντας υπόψη
  • τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων μπορούν να προσλάβουν έως είκοσι (20) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό με απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα,
  • την υπ’ αριθμ. 489/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας και
  • την υπ’ αριθμ. 20629/27-9-2013 εγκριτική της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
  • ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 20 ατομα

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Επιυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καβάλας

Ταχυδρομική. Διεύθυνση: Κύπρου 10, Καβάλα,

τηλέφωνα επικοινωνίας. 2513500183 και 2513500115 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
  • στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων Δήμου Καβάλας
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κρηνίδες Καβάλας-πρώην Δημαρχείο
τηλέφωνο επικοινωνίας 2513502517
με αρμόδια υπάλληλο την κα Μπόνια Αικατερίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους από 29/10/2013 έως και 1/11/2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 Προσλήψεις στην πυρασφάλεια ΧΥΤΑ Γιαννιτσών
Προηγούμενο άρθρο
21 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης
Μενού