25 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 101

agwghΟ Δήμος Βριλησσίων ανακοινωνει ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.57/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ και της ΚΥΑ αριθμ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13) προτίθεται να προσλάβει εικοσιπέντε (25) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικοτήτων :

 • Πετοσφαίριση,
 • Μπάσκετ,
 • Ποδόσφαιρο,
 • Χειροσφαίριση,
 • Ενόργανη,
 • Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες,
 • Αντισφαίριση,
 • Παραδοσιακοί χοροί,
 • Στίβος,
 • Ειδική αγωγή,
 • Ρυθμική,
 • Ολυμπιακή παιδεία,

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία για οκτώ μήνες(8), προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έως και τις 14/6/2014.

Τα προγράμματα στα οποία θα ασχοληθούν οι ανωτέρω ΚΦΑ θα είναι :

 • «άθληση και γυναίκα»
 • « άσκηση στην προσχολική ηλικία
 • « άσκηση ενηλίκων»
 • « παιδί και αθλητισμός»
 • « άσκηση στην εφηβική ηλικία»
 • « άσκηση στην Τρίτη ηλικία»
 • ειδική αγωγή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 • Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»,

δ/νση Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη,

Βριλήσσια καθημερινά 09:00-13:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κα Κοβούση Ιωάννα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 Προσλήψεις στη δημοτική επιχείρηση Σερρών
Προηγούμενο άρθρο
ΑΣΕΠ: κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΥΠΕΚΑ
Μενού